Het is en blijft abormaal stil op de vlinderroute langsheen de Scheldelaan

Je hebt het misschien al in je tuin of tijdens wandelingen gemerkt, maar je ziet amper vlinders. De oorzaak voor de lagere vlinderstand is de droogte van vorig jaar en eerdere jaren, zegt de Nederlandse Vlinderstichting. Zo kwam de droogte van vorig jaar op het moment dat de vlindersoorten een rups waren, waardoor ze weinig te eten hadden. Dat is op zo’n grote schaal gebeurd dat weinig rupsen de nazomer overleefd hebben, aldus de stichting.

Lees meer

Watervogeltelling januari 2023

Het weekeinde van 14 – 15 januari vond de midmaandelijkse watervogeltelling van het winterhalfjaar 2022 – 2023 plaats. Deze telling is de censustelling of de belangrijkste telling midden in de winterperiode. Het weer was allesbehalve winters, maar het was wel een watervogeltelling met de nadruk op water … regen … veel regen.

Lees meer

Vlinderroute Scheldelaan BASF

Resultaten van de telling van woensdag 31 augustus om 11u30 van de vlinderroute langsheen de Scheldelaan bij BASF. Met 23°, zonnig en droog waren de omstandigheden best goed; enkel de wind O3 was er een ietsje teveel aan.

Lees meer