Trektellingen Groot Buitenschoor

De vogeltrek is een jaarlijks fenomeen dat de mens al eeuwenlang boeit. Op veel plaatsen tellen vrijwilligers in de trekperiode de vogels die overvliegen. Zo is er sinds augustus 2017 op het Groot Buitenschoor een ploeg trektellers actief.

>> lees verder

Scheldemonitor volledig vernieuwd

Het VLIZ lanceerde een vernieuwde website voor de Scheldemonitor. Op dit platform vind je ruwe data, datavisualisaties, kaarten, recente en historische literatuur. Ook extra informatie over allerlei thema’s die spelen in het Schelde-estuarium: van habitats en soorten, tot visserij en veiligheid.

>> lees verder

Broedvogels tellen met een drone

Het is inmiddels zomer, maar in het Waddengebied is het broedseizoen nog steeds in volle gang. Vooral in broedkolonies is het een drukste van jewelste. Uit de lucht worden de broedkolonies van visdiefjes, kluten en andere vogels met drones in kaart gebracht.

>> lees verder

Slim bedacht: hoe akoestische ontvangers op de zeebodem plaatsen en recupereren met tripod-frames

Wetenschappelijke meetinstrumenten permanent onderwater in zee installeren: het brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Niet alleen moet de apparatuur de getijden, stromingen en stormen kunnen weerstaan. Ook begroeiing door organismen, zoutcorrosie en menselijke activiteiten kunnen de consistente aanvoer van onderwaterdata bemoeilijken. En soms is de studielocatie dan ook nog eens beperkt bereikbaar met duikers.

Meer lezen

Wereldwijd unieke app helpt onderzoekers bij visdeterminatie en gegevensverzameling

Twijfels bij de determinatie van vis zijn vrijwel verleden tijd met de VISsenscanner, een wereldwijd unieke app voor het herkennen van vissoorten op foto’s. Voor (vis)onderzoekers, biologen en ecologen is de VISsenscanner een welkom instrument, want juist de determinatie van vis blijkt met het blote oog vaak lastig. Naturalis Biodiversity Center heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling.

>> lees verder