Grootscheepse wadvogeltelling langs de Afrikaanse en Europese kust afgerond

Eens per drie jaar worden alle belangrijke gebieden langs de Atlantische kust van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika geteld. In januari 2023 werd voor de vierde keer zo’n telling georganiseerd. Organisaties in 36 landen deden mee. Het belangrijkste doel: veranderingen in de populatie-aantallen van watervogels meten. Een impressie uit drie gebieden…

>> lees verder