Stromingsboei legt bijna 9000 km af

Na het stormachtige Weer van de afgelopen dagen trof Maarten van Duijn op het strand ten Noorden van Katwijk een Emergency Response Buoy ( ERB ) aan van de Wood Hole Group uit Richmond TX U.S.A
de boei die voorzien is van GPS en geavanceerde apparatuur was uitgezet in de Golf van Mexico op 6 Januari 2021 en verzond om de 5 minuten een signaal het laatste signaal werd op 24 Maart 2021 ontvangen.

Meer lezen

Nieuw onderzoek bevestigt: veel te veel PFAS in vis Westerschelde

In vis en zeegroenten uit het oostelijk deel van de Westerschelde zit veel te veel van het giftige PFAS. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van onder meer de PZC. De uitkomsten bevestigen het onderzoek dat Omroep Zeeland eerder al liet doen naar PFAS in vis in de Westerschelde. >> lees verder … Meer lezen

Zoetwaterexpert vertelt hoe onze deltanatuur het hoofd boven water houdt

De natuur in onze Nederlandse delta is van ongekende schoonheid en rijkdom. Daar waar het land geleidelijk overgaat in water en het zoete rivierwater zich mengt met zout zeewater. Slikken, schorren en gorzen worden doorsneden door kreken en geulen. Een knooppunt voor miljoenen trekvogels en trekvissen: toegangspoort van Europa voor vele soorten. >> lees verder … Meer lezen

Baggeren

Het Van Dale woordenboek omschrijft de term baggeren kernachtig als: “modder van de waterbodem halen“. Bij die woorden duikt voor ons geestesoog een baggerschip op. Een schip dat rivieren, kanalen, havens en toegangsgeulen vrijmaakt of vrijhoudt van slib en zand door op geregelde tijdstippen het sediment van de bodem te zuigen of te schrapen. Maar … Meer lezen

Kustverdediging is door klimaatverandering de komende decennia een van de belangrijkste en meest urgente onderwerpen voor Nederland en de Noordzee.

Tijdens dit rondetafelgesprek kwamen kustverdedigingsexperts en ecologen van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap bijeen. Twaalf experts zaten virtueel aan tafel om te bespreken hoe kustverdediging samen kan gaan met de natuur en hoe we ervoor kunnen zorgen dat natuurvriendelijke kustverdediging in het beleid en wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd. >> lees … Meer lezen

Schorrenwandeling zondag 5 december

Omdat ons schorrenkot ingevolge de Coronamaatregelen gesloten is, is de afspraak voor de maandelijkse schorrenwandeling om 10u aan de vogelkijkhut van het Groot Buitenschoor. Met een stevige klets regen en een noordwester van 3 à 4 Beaufort, zal het eerder een winderige en uitgeregende wandeling worden dan ‘Winterse slikken en schorren’. >> info en wegwijzer … Meer lezen

Ontdek het Sigmaplan

Op de website sigmaplan.be verschenen recent enkele interessante berichten zoals Overgangsbeheer zorgt nu al voor topnatuur in het Klein Broek te Elversele, Riviernatuur krijgt een boost bij Bornem, Grafsite van 1.400 jaar oud ontdekt in Klein Broek te Elversele, … >> lees verder …

Nieuwe natuur Westerschelde dezelfde kwaliteit als bestaande natuur

Provincie Zeeland heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd inzicht te geven in de mogelijke effecten en risico’s van PFAS op de natuurontwikkeling in de Westerschelde. Daaruit blijkt dat de natuurkwaliteit van nu nog aan te leggen buitendijkse natuurgebieden zeker gelijkwaardig zal zijn aan de kwaliteit van de huidige buitendijkse natuurgebieden. >> lees verder …

Zeewier tussen de molens

De wateren in een windmolenpark zijn niet geschikt voor visserij, scheepvaart of recreatie. Toch kun je die gebieden nuttig gebruiken, stellen onderzoekers: namelijk voor zeewierkweek. Hoe werkt dat, en waar zitten de uitdagingen? >> lees verder …

Hulst dreigt met dwangsom van vijf miljoen als Rijkswaterstaat vervuilde dijk bij Perkpolder niet aanpakt

De gemeente Hulst draagt Rijkswaterstaat op om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen om verspreiding van de giftige stoffen in de dijk bij Perkpolder te voorkomen. De dijk is aangelegd met honderdduizenden tonnen grond, waarin nog steeds verontreiniging zoals arseen, benzeen, chroom en vanadium zit. Wanneer er op 1 juli … Meer lezen

Tot 200 jaar terug in de tijd

Op de website topotijdreis.nl kan je tot 200 jaar terugreizen in de tijd aan de hand van topografische kaarten en luchtfoto’s. Onder links op de kaart zie je de Westerschelde evenals Groot Buitenschoor en Galgeschoor. >> start je tijdreis …

Archeologie Scheldekaaien

De Scheldekaaien van Antwerpen kennen een lange en boeiende geschiedenis vanaf het ontstaan van de stad tot heden. Van het voorjaar van 2019 tot en met 2022 worden verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd aan de Scheldekaaien: zone Loodswezen, de burchtzone en de Sint-Michielskaai. >> lees verder …

2 miljoenste passagier van DeWaterbus in de bloemetjes gezet

DeWaterbus heeft sinds de start in 2017 al meer dan 2 miljoen passagiers de Schelde overgevaren. De 2 miljoenste passagier werd vandaag in de bloemetjes gezet, in aanwezigheid van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). >> lees verder …

Nederlandse fossiele strandschelpen in beeld

Citizen scientists en professionele schelpenexperts van Naturalis werken samen een boek over fossiele strandschelpen. Met dit boek kun je erachter komen of die mooie gevonden schelp miljoenen jaren oud is, of wellicht uit een ijstijd komt. De eerste helft is nu gratis te downloaden. >> lees verder …

De Schelderadarketen blaast 30 kaarsjes uit

In 1991 werd de Schelderadarketen ingehuldigd, een uniek Vlaams-Nederlands project dat een veilige scheepvaart op de Westerschelde garandeert. Sindsdien onderging de radarketen verschillende metamorfoses. “Vandaag is het voor een schip nagenoeg onmogelijk om van de radar te verdwijnen.” >> lees verder …

Restaurateurs leggen intrigerende afbeelding bloot op ‘schouderblad van reus Antigoon’: “Nooit opgemerkt in het MAS”

Het in 1510 uit de Schelde opgeviste schouderblad van een walvis, dat een ooit in het stadhuis van Antwerpen aan de muur hing als ‘het schouderblad van de wrede reus Antigoon’ en dat nu in het MAS wordt geëxposeerd, blijkt beschilderd te zijn met een intrigerende afbeelding van St.-Joris en de draak. Dat kwam aan … Meer lezen