De visatlas van Zeeland brengt 177 soorten in kaart

Zeven jaar spitten in archieven en vissen in onbekende wateren leverde een bulk kennis over Zeeuwse vispopulaties op, gebundeld in de visatlas Vissen in Zeeland. In de visrijkste provincie van Nederland zijn in totaal 177 soorten waargenomen. >> lees verder …

Zeldzaam: zeearend gespot op Noordelijk Eiland in Wintam

Bornem – De voorbije dagen waren de vrijwilligers van Natuurpunt weer aan het werk op het Noordelijk Eiland bij Wintam. Ze kapten er onder meer het struweel. Onlangs werd in het natuurgebied een zeearend gezien – zie meldingen – en dat vinden ze bij Natuurpunt wel heel goed nieuws.

Hollandse Delta test piping bij zeedijk langs Hedwigepolder

Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand. >> lees verder …

Oceanen nog nooit zo warm, meer kans op zuurstofloosheid

Nooit in onze moderne geschiedenis was het water in onze zeeën en oceanen zo warm als vorig jaar, en dat heeft grote gevolgen, niet enkel voor het leven in de oceaan, maar ook voor ons. “De veranderingen in die oceanen vormen een groot risico voor de mens en voor natuurlijke ecosystemen”, waarschuwen onderzoekers, maar ook … Meer lezen

UNESCO Global Geopark status voor Schelde Delta

Samen met de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, en EGTS Linieland van Waas en Hulst aast de provincie Noord-Brabant op de UNESCO Global Geopark status. Daartoe wordt eind 2021 een bidbook ingediend waarin de unieke geologische, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied worden benadrukt. >> lees verder …

De maan beïnvloedt methaanlekkages uit de oceanen

De maan beïnvloedt hoeveel methaan lekt uit sedimenten in de Noordelijke IJszee. Dit inzicht helpt wetenschappers de bijdrage van methaanlekkages uit de oceaan aan de opwarming van de aarde beter te begrijpen. >> lees verder …

Sigmaplan dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen gebaseerd op achterhaalde data zeespiegelstijging

Het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, is gebaseerd op achterhaalde gegevens rond de stijging van de zeespiegel. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) uit het antwoord van minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag. >> lees verder …