150.000 stuks afval: WUR analyseert grootste hoeveelheid plastic rivierafval tot nu toe

In een omvangrijk onderzoek van Wageningen University & Research en Stichting De Noordzee verzamelden en analyseerden vrijwilligers meer dan 150.000 stuks afval langs de Maas en de Rijn. De dataset die de burgerwetenschappers daarmee aanlegden is de grootste tot nu toe in Nederland. Met deze enorme stroom aan informatie krijgen onderzoekers meer inzicht in de herkomst en spreiding van plastic afval in rivieren.

>> lees verder

Ook Britse stormvogels laten afname van plastic zwerfvuil zien

Het langlopend onderzoek aan de Britse kant van de Noordzee toont een afname in de hoeveelheid plastic in de magen van aangespoelde stormvogels. In Nederland is die afname statistisch significant. Bij de Britse vogels is dat nog net niet het geval vanwege kleinere aantallen onderzochte vogels en lokale verschillen.

>> lees verder

MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019

Het rapport geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (=MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van de monitoringsjaren 2018 en 2019 voor de aspecten leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora en ecologisch functioneren. Ook de langjarige trends worden toegelicht.

>> lees verder

Zo ziet de Royerssluis er in de toekomst uit

Begin 2018 besliste het Havenbedrijf Antwerpen om de Royerssluis, die sinds 1907 in gebruik is genomen – te renoveren en voor te behouden voor de binnenvaart. De sluis wordt bijna dubbel zo breed (van 22 naar 36 meter). Het project betekent een aanzienlijke toename van de sluiscapaciteit. Dat is nodig omdat de haven nog fors plant uit te breiden, en omdat het aandeel van de binnenvaart daartoe ook fors omhoog moet.

>> lees verder of neem kijkje op de projectpagina

Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en het Middengebied van Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen. De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland doet op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.

>> lees verder

Animatievideo’s tonen belang en rol van algen

Algen zijn best merkwaardig. Ze zijn noch plant, noch dier, noch schimmel en je vindt ze overal ter wereld. Ze zijn uitermate belangrijk omdat ze onder andere veel van de zuurstof op aarde maken, hét voedselbestandddeel van de oceaan vormen, energie leveren, en onze ecosystemen in evenwicht brengen. Maar er zijn ook een aantal nadelen, bijvoorbeeld de recente opmars van schadelijke algenbloeien. Meer dan redenen genoeg om macro- en micoalgen onder de loupe te nemen.

>> lees verder

Oceaanbodem bedekt met bijna 15 miljoen ton microplastic

Op de bodem van de wereldzeeën ligt waarschijnlijk bijna 15 miljoen ton microplastic. Dat is de ontstellende conclusie van een studie van de Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Csiro). Die is gebaseerd op monsters die op zes locaties, ongeveer driehonderd kilometer buiten de zuidkust van Australië, op dieptes tussen 1.655 meter en 3.016 meter werden genomen.

>> lees verder of lees het originele artikel