Weekdieren als kustbeschermers

Mosselen kunnen verhinderen dat zandplaten verdwijnen – maar dan moeten ze zich wel kunnen vestigen op de plekken waar de erosie het grootst is. Onderzoekers van HZ University of Applied Sciences ontdekten hoe je dat voor elkaar krijgt. >> lees verder …

Data tot op de bodem van de Wadden

Mooie animatie onderwaterwereld Waddenzee obv data Rijkswaterstaat, Wageningen University & Research, NIOZ, zoals de zenderdata van drieteenstrandlopers bij Griend Watlas en de metingen vanaf de TESO veerboot.

Meer lezen

‘Help, het Veerse Meer gaat dood!’

VROUWENPOLDER – Op veel plekken doet de bodem van het Veerse Meer denken aan een alpenlandschap. Duiker Roel van der Mast voelt zich soms als een bobsleeër die op zijn buik over de sneeuw glijdt. ,,Je schrikt je kapot als je dat ziet. Dat betekent namelijk dat daar geen zuurstof meer zit en dat is … Meer lezen

Fakkel tot ver te zien…

Bij de raffinaderij van Total in Antwerpen is er deze dagen een verhoogde fakkelactiviteit. Dat komt door een technische storing. >> bekijk de reportage of lees meer over fakkelen …

Plaattektonisch mysterie van de rondzwervende stukken oceanische plaat opgelost

De buitenste schil van de aarde verandert continu door plaattektonische processen. In een proces dat subductie wordt genoemd, duiken bijvoorbeeld oceanische platen onder de relatief lichtere continentale platen. Toch worden wereldwijd in diverse gebergten stukken geïsoleerde oceanische plaat, zogeheten ofiolieten, gevonden bovenop een continentale plaat en op grote afstand van hun oceanische herkomst. Tot nu … Meer lezen

Van een goede verkeersleider merk je als het goed is niks

Nederlandse vaarwegen zijn de drukste van de wereld. Om alles veilig en vlot te laten verlopen, leiden verkeersleiders het scheepvaartverkeer dag en nacht in goede banen. Een verantwoordelijke klus: “Houd het hoofd koel en denk telkens een aantal stappen vooruit.” >> lees verder …

Zee-emancipatie: waarom de Noordzee rechten moet krijgen

Hoe kunnen we van de Noordzee een rechtspersoon maken? Een zee met eigen rechten, zodat de gezondheid en het welzijn moet worden gerespecteerd. Jurist en schrijver Laura Burgers geeft in de essaybundel ‘De stem van de Noordzee’ de zee een stem met rechten. Ze vertelt erover in Focus. >> lees en luister …

Vogels lijden onder toenemende recreatiedruk

Natuurorganisaties, ecologen en vogelkenners zien de vogelstand langs de kusten van de Oosterschelde teruglopen. Ze zeggen dat dit komt doordat allerlei vormen van recreatie meer ruimte opeisen, waardoor het leefgebied van de vogels steeds kleiner wordt. >> lees verder …

De Noordzee als kraamkamer voor onderwaternatuur

De visserij tast de biodiversiteit op de bodem van de Noordzee aanzienlijk aan. Het innovatieve project ‘De Rijke Noordzee’ zet zich in om de onderwaternatuur te herstellen in meerdere windparken voor de Nederlandse kust. Kan het plaatsen van kunstriffen de oplossing zijn? >> lees verder …