Onderzoek naar gedrag kabeljauw en kreeft rond kunstmatige riffen in windpark Borssele

Ørsted, De Rijke Noordzee, Wageningen Marine Research en consortium Win-Wind zijn onlangs een onderzoeksproject gestart naar het gedrag van kabeljauw en kreeft in Ørsted’s windpark Borssele 1&2. Via zenderonderzoek bestuderen de onderzoekers het gedrag van beide soorten die een voorkeur hebben voor hard substraat. Daarnaast worden eDNA-watermonsters uitgevoerd rond de kunstriffen. >> lees verder …

Resultaten onderzoek aangespoelde bergeenden in Zeeland bekend

Sinds 9 augustus zijn aan de Walcherse kust in de provincie Zeeland meer dan 200 dode bergeenden aangespoeld. De afgelopen twee weken zijn er geen nieuwe bergeenden meer aangetroffen. Uit onderzoek naar de doodsoorzaak blijkt dat botulisme een rol heeft gespeeld bij de sterfte. Dit concludeerde het Dutch Wildlife Health Centre in samenwerking met Wageningen … Meer lezen

Nieuwe duinen groeien in Oostende

Op plekken waar we vroeger met man en macht probeerden de natuur een halt toe te roepen, wordt steeds duidelijker dat we diezelfde natuur beter als bondgenoot kunnen inzetten. Om die nieuwe, duurzame weg in te slaan, is echter nog heel wat research nodig. Onderzoeker Glenn Strypsteen van de KULeuven legde te midden van het … Meer lezen

De Noordzee, een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming?

De Noordzee speelt al decennialang een centrale rol in het Europese energielandschap omwille van zijn historische rijkdom aan fossiele brandstoffen. Het Noordzeegebied beschikt echter ook over heel wat troeven om – nu en in de toekomst – een sleutelrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het VLIZ hield in zijn nieuwste beleidsinformerende nota verschillende … Meer lezen

Vlaanderen verliest groot deel watervoorraad

De afgelopen 20 jaar zijn de ondiepe grondwaterstanden in Vlaanderen op 70 procent van de meetpunten gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Vooral de droge zomers van 2017 tot en met 2020 hebben het grondwaterpeil geen goed gedaan. Het feit dat de afgelopen maand juni natter was dan normaal, is een … Meer lezen

Wrakken en redders in nieuwe expo: “Schip vergaat twee keer: op zee en op de bodem”

Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder opent een nieuwe expositie, ‘Gezonken reddingen’. Bezoekers worden voor een keer meegenomen onder water, om te zien wat er is gebeurd met schepen waar Helderse redders op af zijn gegaan en zijn gezonken voor de kust van Den Helder. “Er liggen hier voor de kust zoveel verhalen”, vertelt Sylvia van der Most van Reddingmuseum Dorus Rijkers.

Meer lezen

Komst windmolenpark bij Rilland loopt waarschijnlijk vertraging op

De plannen voor nieuwe windparken in Zeeland dreigen vertraging op te lopen door een uitspraak van de Raad van State (RvS). Het hoogste rechtsorgaan oordeelt dat er nieuwe, landelijke normen moeten komen voor geluidsoverlast en andere nadelige effecten voor de omgeving. In Reimerswaal heeft de uitspraak mogelijk gevolgen voor de bouw van het nieuwe Ze-Bra … Meer lezen