Oceaan thermostaat van de aarde

’Bescherm de zeeën beter’, klonk het op Wereldoceanendag. Ze nemen CO2 op, geven de mens zuurstof en absorberen de extra warmte van het broeikaseffect. Fijn voor ons maar niet voor … Meer lezen

Cultuurhistorie langs de dijk

Weinig structuren zijn zó kenmerkend voor het Zeeuwse landschap als dijken. Zij getuigen van de inpolderingsgeschiedenis van Zeeland en de verdediging tegen het water. In die zin is elke dijk … Meer lezen