Zolang de Noordzeenatuur slecht beschermd is, staat blauwe economie op losse schroeven

De natuur in het Belgisch deel van de Noordzee is ronduit slecht beschermd: verstorende praktijken als bodemberoerende visserij en zandwinning in kwetsbare zones blijven bestaan, de ruimtelijke ordening op zee loopt mank en ondertussen komen er almaar meer economische activiteiten bij. Pas wanneer de natuur op zee goed beschermd is, zal de ontwikkeling van de … Meer lezen

Understanding sediment biochemistry to better asses human impact on North Sea ecology

The North Sea is subject to rapid human development. NIOZ scientist Emil de Borger has focused his research on characterizing the shelf sea’s sediment biogeochemistry to develop models that improve the impact assessment of these human activities. On January 29, he will defend his thesis ‘Effects of natural processes and human activity on North Sea … Meer lezen

Oceanen nog nooit zo warm, meer kans op zuurstofloosheid

Nooit in onze moderne geschiedenis was het water in onze zeeën en oceanen zo warm als vorig jaar, en dat heeft grote gevolgen, niet enkel voor het leven in de oceaan, maar ook voor ons. “De veranderingen in die oceanen vormen een groot risico voor de mens en voor natuurlijke ecosystemen”, waarschuwen onderzoekers, maar ook … Meer lezen

De maan beïnvloedt methaanlekkages uit de oceanen

De maan beïnvloedt hoeveel methaan lekt uit sedimenten in de Noordelijke IJszee. Dit inzicht helpt wetenschappers de bijdrage van methaanlekkages uit de oceaan aan de opwarming van de aarde beter te begrijpen. >> lees verder …

Kaspische crisis

Dat klimaatverandering wereldwijd tot een stijging van de zeespiegel leidt is bekend. Maar op sommige plekken leidt het juist tot een daling van de waterspiegel. Nederlandse en Duitse wetenschappers hebben berekend dat het waterniveau in de Kaspische Zee aan het einde van deze eeuw negen tot achttien meter lager kan uitkomen dan nu. >> lees … Meer lezen

Hierom mag de Belgische golfbreker nooit verdwijnen

Wat typeert de Belgische kustlijn? Een breed zandstrand, een zeedijk als een muur en het ritmisch spel van golfbrekers. Geen wonder dat onze kust zo vaak op het doek is gezet door schilders die gek zijn op geometrische vlakken en klare lijnen. >> lees verder …

Vernieuwing Scheldelaan

Het agentschap wegen en verkeer voorziet grondige vernieuwingswerken aan het complex Lillo (12) en aan het wegdek van de Scheldelaan tussen het complex en de Boudewijnsluis in de richting van Antwerpen. Het wegdek wordt volledig vernieuwd tot en met de fundering. De uitvoering is gepland vanaf april 2021.  >> lees verder …

De Levende Delta: een uniek kijkje onder water

Duiker en filmer Ronald Faber volgde vier seizoenen lang de fascinerende onderwaterwereld in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Het resultaat is de documentaire De Levende Delta, een filmische ode aan het onderwaterleven in de Zeeuwse Delta. >> lees verder …

Kaspische Zee gaat 9 tot 18 meter dalen

Aan het einde van deze eeuw kan het waterniveau van de Kaspische Zee negen tot achttien meter lager uitkomen dan nu, berekenden Nederlandse en Duitse wetenschappers. In het Nature-tijdschrift Communications Earth & Environment waarschuwen ze voor de gevolgen. >> lees verder …