Wat betekenen de klimaatscenario’s 2023 voor het Waddengebied?

Begin 2022 publiceerde de Waddenacademie haar eerste Factsheet over Klimaatverandering in Nederland. Met de publicatie van de nieuwe KNMI’23 klimaatscenario’s heeft het KNMI met behulp van aanvullende data en modelberekeningen een vertaalslag gemaakt van de klimaatontwikkeling op mondiale schaal naar de klimaatverandering op regionale schaal in Nederland. Reden genoeg om te kijken wat dit gaat betekenen voor het Waddengebied.

>> lees verder