Varia

Baggeren

Het Van Dale woordenboek omschrijft de term baggeren kernachtig als: “modder van de waterbodem halen“. Bij die woorden duikt voor ons geestesoog een baggerschip op. …
Lees meer

Zeewier tussen de molens

De wateren in een windmolenpark zijn niet geschikt voor visserij, scheepvaart of recreatie. Toch kun je die gebieden nuttig gebruiken, stellen onderzoekers: namelijk voor zeewierkweek. …
Lees meer

De Grote Rede nr.54

De Grote Rede is het informatieblad over kust en zee voor de regio Vlaanderen en omstreken. Met drie grote bijdragen en negen vaste rubrieken biedt …
Lees meer
1 2 3 4 5 7 8 9 10