Wil jij de Schorrenagenda in realtime in je agenda? Scroll helemaal omlaag en klik op de “Abonneer op kalender”, kies vervolgens Google Calendar of iCalendar.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Nieuwe natuur bij Fort St-Filips

Begin 2020 gingen aan Fort Sint-Filips grootschalige saneringswerken van start. De historische zwaar vervuilde site werd aangepakt en de waterkering werd verhoogd. Bovendien werd ten noordwesten van het fort, een zone met getijdennatuur gecreëerd.

Zomer op het Groot Buitenschoor

Elk seizoen heeft zijn charmes. Wij nemen je mee voor een zomerse verkenning op het Groot Buitenschoor onder het motto ‘Watertezienis’.

Vlinder mee!

Samen met onze vlinderspecialiste Rit Bellekens, gaan we opzoek naar het zomers gefladder van dagvlinders en dagactieve nachtvlinders.

Najaar op het Groot Buitenschoor

Najaar op het schor is de honingrijke geur van zulte of zeeaster. Zulte is een composiet; dit wil zeggen dat wat wij als 1 bloem zien,in feite de combinatie is van verschillende gele buisbloemen en paarse lintbloemen. Soms zijn alleen de gele buisbloemen aanwezig. Wij laten je kennismaken met beide vormen.

Slikken- en schorrenwandeling Groot Buitenschoor

Brakwaternatuur is zeldzame, unieke natuur die je terugvindt langs een stukje van de Zeeschelde. Wij nemen je mee op het Groot Buitenschoor onder het motto ‘Watertezienis’.

Winterse slikken en schorren

We nemen je mee voor een winterse wandeling op het Groot Buitenschoor onder het motto ‘Watertezienis’.

Schorrenborrelwandeling

Na een allesverfrissende wandeling op het Groot Buitenschoor, nodigen wij u uit voor een borrel op het nieuwe jaar. Afspraak Afspraak is om 10u aan het e-paviljoen BASF. [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2491.3487610980064!2d4.2542285157364!3d51.35988487961113!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c47366c76ce061%3A0x766bf2fadb07eae4!2se-paviljoen%20BASF%20Antwerpen!5e0!3m2!1snl!2sbe!4v1652019729745!5m2!1snl!2sbe&w=960&h=540]

Scheldeboordwandeling van Lillo tot Mondragon

Wij nemen je mee voor een Scheldeboordwandeling vanuit Lillo Fort tot aan het Fort Mondragon, later ook bekend als Fort Santa Cruz en nog later als Fort Kruisschans. Wij brengen geschiedenis en natuur bij elkaar.