Rapport over zoetwaterbeschikbaarheid Waddengebied verschenen

Op 13 mei 2024 bracht de Waddenacademie het rapport “Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010-2022” (geschreven door Arjen Kok en Ruud Vollenbroek van WLN water-onderzoek-advies) uit. Het rapport is toegelicht als onderdeel van het symposium “Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust” in Holwerd.

>> lees verder