Human activities put pressure on every part of Europe’s seas

Many different human activities on land and at sea cause pressures on Europe’s seas. A European Environment Agency’s (EEA) briefing, published today, shows that these pressures have now reached the outermost sea areas and the deepest seafloor. Human activities affect negatively 93 % of Europe’s sea area. >> read more …

De Antwerpse haven beleven in Portopolis

Iedereen die geboeid is door scheepvaart, containers, transport en industrie kan vanaf nu terecht in Portopolis. Een belevingscentrum is dat, over de haven van Antwerpen. >> lees verder …

Klimaatverandering in het waddengebied

Wie denkt dat klimaatverandering iets nieuws is, heeft het mis. Ook in het verleden kwam het voor. De gevolgen destijds waren groot, zeker in het verraderlijk dynamische waddengebied. Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan heeft er een artikel over geschreven, dat is verschenen in het blad van de Historische Vereniging Texel. >> lees verder …

Er zijn twee soorten water

Er zijn twee soorten water, twee soorten H₂O. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in Stockholm. Professor natuurkunde Dirk Van Dyck (U Antwerpen) praat ons bij. >> naar het radiofragment …

Een stoomboot over de Schelde moet restwarmte naar de stad brengen

In de Antwerpse haven gaat heel wat restwarmte verloren. De stad wil die warmte opvangen en hergebruiken in woonwijken, via nieuwe warmtenetten. Er komt een speciaal buizenstelsel vanuit de haven naar de stad. Maar voor het zover is, zal die opgevangen warmte al per schip naar wijken als het Nieuw Zuid worden gestuurd. >> lees … Meer lezen

Enigma-codeermachine gevonden op bodem van Baltische Zee, wordt nu gerestaureerd

Duitse duikers hebben een Enigma-toestel overgedragen aan een museum in de deelstaat Sleeswijk-Holstein voor restauratie. Enigma was het legendarische codeersysteem dat de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog gebruikten om hun communicatie te versleutelen en de duikers vonden het toestel vorige maand toen ze ‘spooknetten’ aan het opruimen waren in de Baltische Zee.  >> lees verder … Meer lezen

Allereerste Belgische onbemande vaartuig loopt haven van Oostende binnen

Oostende (2020.12.04) – Vrijdag 20 november 2020 voer de USV ‘Adhemar’ als eerste Belgische onbemande vaartuig de zeehaven van Oostende buiten en binnen. De vaart past in een door het VLIZ opgezette onderzoeksmissie op zee. Met deze prestatie zet het instituut, samen met de overheidspartners FOD Mobiliteit en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), een … Meer lezen

Pilot Walviskadaver

Een kadaver van een groot zeezoogdier spreekt zeer tot de verbeelding. De huidige praktijk is dat grote kadavers, na onderzoek, worden geruimd. Nadat eind november 2020 een dwergvinvis van 4,70 meter aanspoelde op Rottumerplaat, heeft Rijkswaterstaat in samenspraak met het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer besloten om het kadaver op een veilige plek te laten … Meer lezen