Volg live de dijkproeven en crisisoefeningen

Nee, je bent heus geen ramptoerist als je graag meekijkt hoe duizenden liters water met donder en geweld naar beneden storten… De dijkproeven in de Hedwige-Prosperpolder zijn ronduit indrukwekkend en kan je via een webcam volgen. De testen en onderzoeken kaderen binnen het Europese Interregproject Polder2C’s om meer te leren over de krachten die onze … Meer lezen

Bouw nieuw veldstation in Grenspark Groot Saeftinghe in volle gang

Op 18 januari 2022 zijn de eerste prefab delen van het nieuwe veldstation in Grenspark Groot Saeftinghe aangeleverd. Het veldstation krijgt hierdoor steeds meer vorm. Dit veldstation komt in de plaats van het oude zomerverblijf, dat niet meer te herstellen was. Het veldstation wordt gebouwd op een unieke locatie in één van de grootste brakwaterschorren … Meer lezen

Rivierpark Scheldevallei stap dichter bij erkenning als Nationaal Park

En toen waren ze nog met zes… Van de tien kandidaten die een dossier indienden om erkend te worden als Nationaal Park in Vlaanderen, stoten er zes door naar de volgende ronde. Rivierpark Scheldevallei is één van hen. Meteen ook de enige overgebleven kandidaat met riviernatuur als natuurlijke troef. Midden 2023 erkent de Vlaamse Regering … Meer lezen

Boei losgeslagen na aanvaring door schip

MIDDELBURG – Een boei op de Westerschelde is woensdag door een aanvaring losgeslagen en op drift geraakt. De betrokken schipper heeft een proces-verbaal gekregen omdat die had nagelaten de schade te melden. >> lees verder …

Scheepsmodelbouwschool in Baasrode eert Vlaams maritiem erfgoed

Na honderden jaren lang een van de belangrijkste scheepsbouwcentra van de lage landen te zijn geweest, is de gemeente Baasrode nu ook een van de belangrijkste plaatsen in het land voor scheepsmodelbouw. De leden van de School voor Scheepsmodelbouw hebben de voorbije jaren al een indrukwekkende collectie maquettes gemaakt, vooral van oude scheepstypes die de … Meer lezen

Sigmaplan toont zijn waarde tijdens stormtijseizoen

Gemiddeld 1 à 2 keer per jaar, tijdens het stormtijseizoen van 1 oktober tot 15 april, kan de Schelde bij een noordwesterstorm een gevaarlijk hoge waterstand bereiken of zelfs overstromen. De kans dat dit gebeurt, is het grootst wanneer zo’n storm ook nog eens samenvalt met springtij. Maar ook bij hevige regenval in combinatie met … Meer lezen

Heiwerken Europaterminal tussen 7u en 20u

Berendrecht, Zandvliet – Nabij de Berendrechtsluis wordt volgend jaar begonnen met de aanleg van de Europaterminal. Het Milieueffectenrapport ziet geen geluidshinder ter hoogte van de woonkernen van de polderdorpen, maar het Havenbedrijf Antwerpen neemt wel geluid minderende maatregelen. >> lees verder …

Lees het Scheldemagazine 2021

Zoals elke december brengt de VNSC ook nu een nieuwe editie van het Scheldemagazine uit. Ook dit jaar staat het digitale magazine weer boordevol ontwikkelingen, onderzoeken, interviews en voortgangsupdates van projecten in het Schelde-estuarium. >> lees verder …