STROOM 2023

STROOM is een festival in de Scheldevallei met een hart voor duurzame natuur. Tijdens het voorjaar 2023 zal het programma van de tweede editie bekend gemaakt worden. Maar je kan … Lees meer

Lees het Scheldemagazine 2022

Het nieuwe Scheldemagazine is uit! In dit online magazine lees je wat er speelt in het Schelde-estuarium. Artikelen en interviews zijn aangevuld met indrukwekkende foto’s en leerzame video’s. >> lees … Lees meer

Sediment als sleutel naar weerbare watersystemen

In de voor Nederland belangrijke vaargeulen in de Waddenzee en de Westerschelde moet steeds intensiever worden gebaggerd. Daarnaast neemt de biodiversiteit van de wereldwijd belangrijke wetlands af. Getijplaten en kustmoerassen beschermen dijken nu nog tegen stormen, maar moeten snel genoeg kunnen blijven meegroeien. Sediment is de sleutel: waar en wanneer is er genoeg, te veel of onvoldoende zand en slib?

Lees meer