Stormmuur in Antwerpen brengt bescherming

In aflevering 8 van de populaire reeks ‘Stel je voor … de wereld in 2050’ komen Ketnetters te weten waarom in het havengebied een hoge muur wordt gebouwd. Die muur staat er om de haven en de achterliggende huizen te beschermen tegen zware stormen op de Schelde. Die stormen komen helaas steeds vaker voor, als gevolg van de klimaatopwarming.

Lees meer

Troebel water houdt kust gezond

Om de belangrijke droogvallende zandplaten en daarmee ook de schorren en kwelders voor onze kusten voor de toekomst te behouden, hebben we meer troebel water nodig. Dat is één van … Lees meer

Hoege boot

Mij ontgaat het volledig dat men op zo’n autoliner zet dat het een Hoege boot is … dat zie je toch zo …

Scheldesymposium 2024 gaat in op de uitdagingen

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) nodigt estuariene wetenschapper, beleidmakers en betrokken burgers uit voor het Scheldesymposium op donderdag 30 mei 2024 (vanaf 9 uur) in het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen. Het centrale thema van dit jaar – en uitgelicht in alle presentaties en break-outsessies – is ‘uitdagingen’ .

Lees meer