Agenda voor de toekomst – Golven in het estuarium

Één van de vragen binnen het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” is het belang van golven in het estuarium. Golven kunnen belangrijk zijn wegens hun effect op de hydrodynamische belasting van oevers en dijken. Deze belasting kan ook morfologische effecten hebben, in de vorm van erosie of sedimentatie, op intergetijdengebieden en bijgevolg op de ecologische rol die deze intergetijdengebieden (zowel platen als schorren) kunnen spelen. Om een inschatting te kunnen maken van deze belasting, zijn veldmetingen noodzakelijk.

>> Deelrapport 5. Overzicht van metingen op verschillende meetlocaties

>> meer weten over Agenda voor de toekomst

>> download de brochure als pdf