De Mekongdelta in Vietnam zinkt: kan sediment soelaas bieden?

In de Vietnamese Mekongdelta, waar zo’n 17 miljoen mensen wonen, zijn grote stukken land ingepolderd voor het verbouwen van onder andere rijst en garnalen. Op dit moment ligt de delta gemiddeld minder dan een meter boven zeeniveau. Maar mede door bodemdaling, veroorzaakt door het wegpompen van grondwater, een tekort aan sediment, en zeespiegelstijging voorspellen onderzoekers … Meer lezen

Sigmaplan toont zijn waarde tijdens stormtijseizoen

Gemiddeld 1 à 2 keer per jaar, tijdens het stormtijseizoen van 1 oktober tot 15 april, kan de Schelde bij een noordwesterstorm een gevaarlijk hoge waterstand bereiken of zelfs overstromen. De kans dat dit gebeurt, is het grootst wanneer zo’n storm ook nog eens samenvalt met springtij. Maar ook bij hevige regenval in combinatie met … Meer lezen

Annulatie Ganzondag 2022

Omwille van de stijgende coronacijfers en de opgelegde maatregelen van het Overlegcomité van eind december heeft Natuurpunt Waasland jammer genoeg moeten besluiten dat de Ganzondag ook dit jaar moet worden afgelast. Hopelijk kunnen we volgend jaar de draad terug oppikken! Heb je toch zin om op stap te gaan? In Doelpolder Noord hebben we een … Meer lezen

Onderzoek: Engelse rivieren vervuild door ‘chemische cocktail’

Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit in de meeste Engelse rivieren, concludeert een onderzoekscommissie van het Britse parlement. Volgens de commissie is sprake van een “chemische cocktail” van rioolwater, drijfmest en plastic, veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen op waterzuivering. >> lees verder …

Hottest ocean temperatures in history recorded last year

The world’s oceans have been set to simmer, and the heat is being cranked up. Last year saw the hottest ocean temperatures in recorded history, the sixth consecutive year that this record has been broken, according to new research. >> read more …

Een kennisoverzicht van de Chinese wolhandkrab. Naar een geïnformeerd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen

De Chinese wolhandkrab komt al bijna een eeuw voor in Vlaanderen. Toch kent de soort sinds enige jaren een verhoogde aandacht, vanwege onder meer een nieuw wettelijk kader. De soort wordt sinds kort ook gericht bestreden. Verschillende aspecten van de soort zijn voor onze regio echter niet goed begrepen. Dit rapport geeft een overzicht van … Meer lezen

Nieuwe vogelgriep kan zich ook verspreiden naar mensen

Nooit eerder kampte Europa met zo’n ernstige uitbraak van vogelgriep. Het risico voor mensen neemt toe, waarschuwt de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. In Engeland raakte deze week de eerste persoon met vogelgriep besmet. >> lees verder …