Klimaatverandering: verdwijnt de kokkel?

Klimaatverandering laat het aantal hittegolven in Nederland toenemen. Kokkels schijnen hier niet goed tegen te kunnen; in de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van massale sterfte tijdens zo’n hittegolf. >> lees verder …

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij. Sinds de ontdekking van het rif in 2016 hebben het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling gevraagd om extra bescherming van deze bijzondere onderwaternatuur. De aanwijzing als onderzoeksgebied is een kleine eerste … Meer lezen

Wulp in zwaar weer

Al meer dan twintig jaar organiseren Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland jaarlijks een ‘Jaar van’. 2019 was het Jaar van de wulp, landelijk en internationaal een zorgenkind met snel krimpende broedpopulaties. Dat leidde tot een dubbeldik themanummer van Limosa, vol artikelen over broedende, doortrekkende en overwinterende wulpen in Nederland. >> lees verder …

Nopjeswieren

Op het hoge slik en het lage schor vind je een dik, groen tapijt terug. Dit tapijt bestaat uit wieren, het zogenaamde nopjeswier of Vaucheria sp. Vaucheria vormt een dik, groen viltig tapijt op het slik. Als je het van dichterbij bekijkt dan zie je vanwaar de benaming nopjeswier komt. >> lees verder …

Vermomd wadslakje eindelijk ontmaskerd

In 2017 werd een slakje uit het Noordzeekanaal en de Schelde voor het eerst herkend als nieuw voor Nederland. De afwijkende penis bleek doorslaggevend. Om welke soort het exact ging bleef echter onduidelijk. Zuid-Amerikaanse, Engelse, Duitse en Nederlandse onderzoekers hebben het dier nu gezamenlijk ontmaskerd als een Zuid-Amerikaanse exoot. >> lees verder …

Duiken voor je eten

Stel je voor, je bent een vogel en je eten bevindt zich onder water. Welke aanpassingen heb je dan nodig om het te bemachtigen? Arthur Oosterbaan van Ecomare Texel is, voor de Week van de Biologie, eens in deze vraag gedoken. De aanpassingen van de duikende vogels lopen uiteen, maar er zijn ook opvallende overeenkomsten. … Meer lezen