Dieetanalyse van hogere trofische niveaus in de Zeeschelde. Deel vissen

De levensgemeenschap van het ecosysteem Zeeschelde bestaat uit een groot netwerk vanonderling afhankelijke organismen. De onderlinge schakels tussen de soorten zijn de trofische links, ook wel voedselrelaties of predator-prooi relaties genoemd. Voor elke soort geven de trofische links aan welke voedselbronnen ze gebruikt om zich in de Zee-schelde te handhaven. We onderzochten het dieet van … Meer lezen

Alles op een rij over de relatie tussen natuur en mosselkweek

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van schelpdiervisserijbeheer. Onderzoeker Nathalie Steins verzamelde samen met collega’s recente onderzoeksgegevens over de relatie tussen natuur en mosselkweek in Nederland. Zij publiceerde een toegankelijk interactief digitaal rapport voor de schelpdiersector en andere belanghebbenden. >> lees verder …

Matig broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee

In de Nederlandse Waddenzee worden jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels. Een analyse van langetermijntrends in broedsucces (2005-2019) laat voor veel soorten onzekere trends zien, maar duidt er tegelijkertijd op dat de meeste soorten te weinig jongen grootbrengen om de populatie op termijn op peil te houden. >> lees verder …

ICES advies: alle visserij op paling moet stoppen

Vandaag heeft de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) haar Paling-advies uitgebracht aan de Europese Commissie. Duidelijke woorden: palingvisserij moet in heel Europa stoppen. Niet alleen de visserij op volwassen paling, maar ook de visserij op jonge paling (glasaal). Ondanks genomen maatregelen is er helaas geen stijgende lijn richting herstel te zien. … Meer lezen

Haaienmoeders baren in Zeeuwse zeearmen

Vrouwtjes van de gevlekte gladde haai zwemmen in de zomer naar de Ooster- en Westerschelde om daar – na een zwangerschap van maar liefst een jaar – hun jongen te baren. De Zeeuwse delta vervult daarmee een belangrijke rol voor deze soort, blijkt uit een onderzoek met vin-merkjes. In de winter zwemmen de zwangere haaiendames … Meer lezen

Vogelgriep treft ook strandlopers

Ameland, 28 oktober 2021 – Momenteel slaat de vogelgriep hard toe bij waadvogels en steltlopers. Rob Knoeff van RTZ&DA Ameland stuurde ons onderstaande filmpje toe van een drieteenstrandloper met vogelgriep.

Meer lezen

Kansen voor terugkeer kroeskoppelikaan in de lage landen

Nederland is naar alle waarschijnlijkheid weer geschikt als broedgebied voor de kroeskoppelikaan. Dat is de conclusie die Nederlandse en Vlaamse onderzoekers trekken na een verkennende studie. De terugkeer van deze soort in de lage landen zou de kers op de taart van natuurherstel zijn én biedt grote kansen voor natuurbeleving. >> lees verder of download … Meer lezen

Nieuwe ondersoort voor de rosse grutto

Vanaf vandaag zijn er niet vijf maar zes verschillende ondersoorten van de rosse grutto. In het jongste nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Ibis beschrijft een internationaal team van biologen de nieuwe ondersoort. “Limosa lapponica yamalensis heeft niet alleen een unieke trekroute, hij heeft ook net iets andere lichaamsmaten dan L. l. taymyrensis, die vlakbij deze … Meer lezen

Rosse grutto’s komen te laat op de Wadden

De rosse grutto heeft een probleem met zijn aanpassing aan de klimaatverandering. De vogels overwinteren in Mauritanië en vliegen eind april in zes dagen naar het poolgebied en gebruiken de Waddenzee als tussenstop. Tienduizenden rosse grutto’s zijn er dan op het wad. Ze vreten zich van 200 naar 400 gram om vervolgens vanuit de Waddenzee … Meer lezen

Gloednieuwe harlekijnslak ontdekt in Noordzee

Harlekijnslakken zijn zeenaaktslakken. De kopuitsteeksels doen denken aan die op een harlekijnsmuts, vandaar de naam. Uit ons gebied waren twee soorten bekend. In 2014 werd een derde familielid ontdekt in onze Noordzee. Onlangs beschreven onderzoekers uit Nederland, Rusland en Noord-Ierland nog een vierde soort, geheel nieuw voor de wetenschap. Deze werd in juni 2014 ook … Meer lezen

Wintersterfte van watervogels in het Deltagebied

Na enkele jaren zonder echte vrieskou doken tussen 10 februari en 17 februari 2021 de dagtemperaturen in Nederland onder het nulpunt. In de nachten werd plaatselijk zelfs strenge tot zeer strenge vorst gemeten. In de laatste dagen van de vorstperiode en de week erna werd op diverse plekken langs de Westerschelde, Oosterschelde en aangrenzende stranden … Meer lezen

Ganzen vroeg terug van de toendra

In de afgelopen dagen stroomden tienduizenden ganzen ons land binnen, vooral kolganzen en kleinere aantallen grauwe ganzen en toendrarietganzen. De vogels benutten de gunstige rugwind. Hun aankomst is vroeg ten opzichte van voorgaande jaren, maar niet uitzonderlijk. >> lees verder …

Resultaten onderzoek aangespoelde bergeenden

Sinds maandag 9 augustus zijn aan de Walcherse kust meer dan 200 dode en zieke bergeenden (Tadorna tadorna) aangespoeld. De afgelopen 2 weken zijn er geen nieuwe dode bergeenden meer aangetroffen. Uit onderzoek naar de doodsoorzaak van de bergeenden is gebleken dat botulisme een rol heeft gespeeld bij de sterfte. Dit heeft het Dutch Wildlife … Meer lezen