Januaritelling Winterhalfjaar 2023 – 2024

Dit weekeinde loopt de Januaritelling van het Winterhalfjaar 2023 – 2024. Deze telling is dee censustelling en wordt beschouwd als toonaangevend voor dit winterhalfjaar.

Weersomstandigheden

bewolkt met soms motregen en miezer,
temperatuur 3°,
wind W 2

Groot Buitenschoor

 • bergeend, 1
 • wulp, 3
 • wintertaling, 6

Galgeschoor

 • grauwe gans, 32
 • scholekster, 76
 • wilde eend, 64
 • krakeend, 40
 • wulp, 9
 • wintertaling, 32
 • smient, 80

Lillo – Fort

90% van het wateroppervlakte was nog bevroren

 • dodaars, 2

Lillo Potpolder

 • niets

Lillo tot sluizen

 • scholekster 11
 • wintertaling 59
 • krakeend 51
 • grauwe gans 8
 • wilde eend 4
 • wulp 2
 • grote Canadese gans 13
 • smient 14
 • kievit 12

Fort St.Filips

 • bergeend 45
 • slobeend 8
 • kievit 4
 • grote Canadese gans 16
 • wintertaling 114
 • krakeend 58
 • oeverloper 3
 • tureluur 1

Fort St.Filips tot Noordkasteel

 • aalscholver 3
 • bontbekplevier 11
 • bergeend 64
 • kluut 1
 • scholekster 3
 • wintertaling 120
 • wilde eend 5
 • krakeend 6