Watervogeltellingen december 2023

Dit weekeinde vinden de 3e watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2023 – 2024 plaats. Zoals steeds tellen wij de rechteroever tussen Noordkasteel en de Be-Nl grens. Helaas is het Noordkasteel niet meer te tellen als gevolg van de werken voor de Oosterweelverbinding.

De weersvooruitzichten

Vanochtend zijn er in vele streken brede opklaringen aanwezig, maar al snel verschijnen er overal lage wolken. Het blijft overwegend droog bij maxima van 8 à 9 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Groot Buitenschoor

 • Grauwe gans, 2
 • Scholekster, 1
 • Wulp, 3

Galgeschoor

 • Blauwe reiger, 1
 • Kolgans, 86 overvliegend
 • Wulp, 10
 • Wilde eend, 14
 • Smient, 43
 • Cetti’s zanger:, 2
 • Buizerd, 1
 • Scholekster, 59
 • Krakeend, 12
 • Bergeend:, 2
 • Smient, 6
 • Grote mantelmeeuw, 10
 • Grauwe gans, 10

Lillo Fort

 • Wilde eend, 14
 • Meerkoet, 6
 • Kuifeend, 19
 • Dodaars, 3

Lillo Potpolder

 • niets

Lillo Potpolder tot Kruisschans

 • Krakeend, 8
 • Scholekster, 14
 • Kievit, 6
 • Wulp, 26
 • Wintertaling, 36
 • Aalscholver, 1
 • Wilde eend, 14
 • Grauwe gans, 118 overvliegend
 • Grote Canadese gans, 14

Fort Sint-Filips

 • Grote Canadese gans, 39
 • Bergeend, 9
 • Krakeend, 29
 • Wintertaling, 6
 • Wulp, 2
 • Witgatje, 3
 • Tureluur, 15

Fort Sint-Filips tot Noordkasteel

 • Bergeend, 79
 • Krakeend, 21
 • Kluut, 3
 • Wulp, 6
 • Grote Canadese gans, 2
 • Scholekster, 3
 • Wintertaling, 54