Watervogeltellingen winterhalfjaar

Omwille van praktische redenen heeft Walter Van Ginhoven de midmaandelijkse watervogeltelling voor februari al vandaag gedaan.

Galgenschoor

 • Canadagans: 5
 • Scholekster: 15
 • Wulp 9
 • Krakeend 44
 • Kievit 17
 • Wilde eend 4
 • Wintertaling 17
 • Grauwe gans 13

Potpolder 10u15

 • Gr.gans 5
 • Krakeend 27
 • Canadagans 6
 • Bergeend 22
 • Wulp 2
 • Wintertaling 17
 • Kievit 2
 • Wilde eend 10
 • Scholekster 2

Lillo-sluizen

 • Wintertaling 38
 • Scholekster 15
 • Smient 48
 • Krakeend 67
 • Canadagans 23
 • Gr. Gans 9
 • Wulp 3
 • Wilde eend 12

Fort Filip

 • Bergeend 20
 • Canadagans 14
 • Wintertaling 6
 • Kievit 10
 • Krakeend 6
 • Blauwe reiger 1
 • Nijlgans 2

Schelde nieuwe gebieden

 • Canadagans 45
 • Scholekster 29
 • Bergeend 35
 • Krakeend 108
 • Wintertaling 38
 • Wilde eend 6
 • Tureluur 2
 • Oeverloper 1
 • Pijlstaart 1
 • Fuut 1
 • Kluut 5
 • Bontbekplevier 10
 • Aalscholver 2
 • Wulp 4

Noordkasteel

 • Aalscholver 3
 • Grote zaagbek 5 vrouw 4 man
 • Meerkoet 4
 • Krakeend 2
 • Wilde eend 22
 • Kuifeend 22
 • Fuut 2
 • Waterhoen 2
 • Blauwe reiger 1