‘De Deltawerken zijn helemaal nog niet af’

Ik pleit voor een sluis in de Nieuwe Waterweg en één in de Westerschelde. Met de Watersnoodramp voltrok zich de grootste natuurramp van de afgelopen eeuw in Nederland. Naast Zeeland overstroomden grote delen van Zuid-Holland en West-Brabant. Ook hier 70 kilometer landinwaarts stond water in huis, amper kniehoog.

>> lees verder