Broedvogels tellen met een drone

Het is inmiddels zomer, maar in het Waddengebied is het broedseizoen nog steeds in volle gang. Vooral in broedkolonies is het een drukste van jewelste. Uit de lucht worden de broedkolonies van visdiefjes, kluten en andere vogels met drones in kaart gebracht. >> lees verder …

Slim bedacht: hoe akoestische ontvangers op de zeebodem plaatsen en recupereren met tripod-frames

Wetenschappelijke meetinstrumenten permanent onderwater in zee installeren: het brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Niet alleen moet de apparatuur de getijden, stromingen en stormen kunnen weerstaan. Ook begroeiing door organismen, zoutcorrosie en menselijke activiteiten kunnen de consistente aanvoer van onderwaterdata bemoeilijken. En soms is de studielocatie dan ook nog eens beperkt bereikbaar met duikers.

Meer lezen

Nachtvlindersurvey Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 2 juni 2020 – Ondanks een scherpe, koude wind vielen de nachtvlindervangsten van Guido De Prins nog heel goed mee. >> Resultaten of overzicht voorgaande jaren … foto credits: Guido De Prins, Teunisbloempijlstaart

Wereldwijd unieke app helpt onderzoekers bij visdeterminatie en gegevensverzameling

Twijfels bij de determinatie van vis zijn vrijwel verleden tijd met de VISsenscanner, een wereldwijd unieke app voor het herkennen van vissoorten op foto’s. Voor (vis)onderzoekers, biologen en ecologen is de VISsenscanner een welkom instrument, want juist de determinatie van vis blijkt met het blote oog vaak lastig. Naturalis Biodiversity Center heeft een rol gespeeld … Meer lezen

Rapporten visbestand Schelde

Recent verschenen 2 rapporten in verband met het visbestand in de Schelde: Visindex voor getijgebonden zijrivieren in het Zeeschelde-estuarium en Visbestandopnames in Sigmagebieden (2019). Meting situatie na een en drie jaar in het kader van de vismonitoring van het Sigmaplan >> andere rapporten …

Watervogeltellingen

Vandaag 14 maart was het weerom tijd voor de allerlaatste midmaandelijkse watervogeltelling van het winterhalfjaar 2019 – 2020. En het weer zat mee: droog, amper wind en een lentezonnetje.

Meer lezen