Inzet geluidsgolven om visscholen in Waddenzee waar te nemen

Een enkele keer stokt wetenschappelijke vooruitgang omdat je de juiste gereedschappen niet hebt om bepaalde plekken te bereiken. Zoals bijvoorbeeld in de diepzee, in de ruimte of diep in een woestijn of oerwoud. Maar ook dichterbij huis, namelijk in onze eigen Waddenzee, komen we soms niet verder totdat een nieuwe techniek zich aandient. In een nieuwe studie laat onderzoeker Margot Maathuis zien hoe door met geluidsgolven te werken vooruitgang is geboekt in visonderzoek in de Waddenzee.