Nieuw rapport over plastic in noordse stormvogels uit het jaar 2022 gepubliceerd

In 2022 verzamelden vrijwilligers 66 geschikte dode noordse stormvogels langs de Nederlandse kust. De gegevens van deze vogels worden gebruikt voor het langlopende onderzoek naar de plastic opname door noordse stormvogels. Het nu gepubliceerde stormvogelrapport van Wageningen Marine Research geeft aan dat 94% van deze vogels plastic in hun maag had, gemiddeld 19 stuks of 0,29 gram per vogel. De EU streeft ernaar, dat het aantal vogels met meer dan 0,1 gram plastic gereduceerd wordt tot onder de 10%. In de afgelopen vijf jaar overschreed echter 50% van de stormvogels deze drempelwaarde.

>> lees verder