Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

In opdracht van Vogelbescherming, Provincie Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en Project het Groene Strand heeft Deltamilieu Projecten de vrijwilligers ondersteund met het vinden van nesten, het kleurringen van plevieren en de monitoring van nesten. In een nieuwe rapport worden de resultaten van deze inspanningen beschreven.

>> lees verder