Zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren 2022-2023

Jaarlijks maken we een verslag van de telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote zee-eenden en toppers in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee. Deze telling per vliegtuig wordt uitgevoerd in het kader van de Biologische Monitoring van de zoute Rijkswateren (MWTL).

>> lees verder