Midmaandelijkse watervogeltellingen ** UPDATE

Dit weekeinde gingen de 1e midmaandelijkse wwatervogeltellingen van het winterhalfjaar 2023 – 2024 door. Gelukkig was het weer beter dan voorspeld; i.p.v. stevige regen scheen de zon bij een toch wel stevige WNW 5 aanwakkerend tot 6 Beaufort.

Groot Buitenschoor

  • Bergeend, 3
  • Wulp, 7
  • Scholekster, 2

Lillo Fort

  • Dodaars, 7
  • Ijsvogel, 1
  • Waterhoen, 5
  • Meerkoet, 1
  • Slobeend, 1
  • Wilde eend, 5

Walter Van Ginhoven en Frank Gerard telden op de rechteroever van het Galgeschoor tot aan het Noordkasteel. Ook in heel dat stuk veel te weinig vogels. Door de Oosterweelwerken is het Noordkasteel niet meer bereikbaar.

Wel samen met Frank Gerard iets ten zuiden van de Potpolder een Middelste jager gezien. Wat onze dag meer dan goed maakte.

Middelste jager – Stercorarius pomarinus ** foto credits: By Alan D. Wilson – naturespicsonline, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91266275