Maatregelen om kustbroedvogels te behouden en te beschermen

Om populaties van kustbroedvogels te behouden en te versterken worden al vele decennia nieuwe broedgebieden aangelegd, en bestaande gebieden geschikt gemaakt. OBN Natuurkennis heeft Waardenburg Ecology en Deltamilieu Projecten opdracht gegeven te onderzoeken welke inrichtings- en beheermaatregelen succesvol zijn bij de aanleg, (her)inrichting of beheer van broedgebieden voor kustbroedvogels.

>> lees verder