Midmaandelijkse watervogeltellingen februari 2024

Het voorbije weekeinde hebben Walter van Ginhoven en Frank Gerard zowat alle watervogels tussen de Be-Nl grens en iets voor het Noordkasteel geteld.

Groot Buitenschoor

 • Aalscholver, 2
 • Grauwe Gans, 102
 • Bergeend, 15
 • Krakeend, 2
 • Wilde Eend, 8
 • Watersnip, 2
 • Wulp, 2
 • Kokmeeuw, 184
 • Zilvermeeuw, 84

Galgeschoor

 • Bergeend, 5
 • Krakeend, 12
 • Wilde Eend, 6

Lillo – Fort

 • Dodaars, 1
 • Krakeend, 6
 • Wilde Eend, 1
 • Kuifeend, 12
 • Waterhoen, 13
 • Meerkoet, 8

Lillo Potpolder

 • Grauwe Gans, 2
 • Wintertaling, 4
 • Scholekster, 4

Schelde Van Cauwelaertsluizen – Lillo Fort

 • Kolgans, 42
 • Grauwe Gans, 8
 • Grote Canadese Gans, 31
 • Bergeend, 4
 • Krakeend, 10
 • Wilde Eend, 14
 • Scholekster, 17
 • Wulp, 3

Fort Sint-Filips

 • Grote Canadese Gans, 4
 • Bergeend, 83
 • Krakeend, 6
 • Wintertaling, 32
 • Scholekster, 15
 • Kievit, 22

Scheldelaan van Fort Sint-Filips tot Noordkasteel

 • Grote Canadese Gans, 14
 • Bergeend, 2
 • Krakeend, 10
 • Wintertaling, 12
 • Wilde Eend, 10
 • Scholekster, 6