Platvisziekten

Geplaatst Geplaatst in Studie-en-monitoring

Platvissen blijken gevoelige dieren. Ze vertonen nogal wat letsels en andere aandoeningen, zoals huidaandoeningen, pigmentatiestoornissen en skeletafwijkingen. Om het onderzoek naar de oorzaak ervan […]