Nachtvlinders

Nachtvlinderhappening met vlinderwerkgroep Atalanta

In samenwerking met de vlinderwerkgroep Atalanta van Natuurpunt Antwerpen Noord, organiseerden wij in 2013 en 2014 een nachtvlinderhappening op het Groot Buitenschoor.

Resultaten Nachtvlinderhappening

Nachtvlindersurveys Guido De Prins

Guido De Prins is een verwoed nachtvlinderliefhebber en staat hoog aangeschreven voor zijn waarnemingen en determinaties van soms moeilijke soorten.

Op waarnemingen.be heeft hij in al die jaren een uitgebreide palmares van vrij algemene soorten tot zeer zeldzame soorten opgebouwd, https://waarnemingen.be/users/55870/observations/

Hieronder vind je de resultaten per jaar. Op waarnemingen.be vind je een doorlopend overzicht voor het Groot Buitenschoor, naar overzicht.

Guido stelde zijn lichtvallen steeds op de dijk van het Groot Buitenschoor op.

Heel opvallend is dat naarmate de dijk bloemenrijker wordt, ook het aantal nachtvlinders en soorten nachtvlinders exponentieel toeneemt.

In 2016 heeft Guido De Prins 5 keer zijn lichtvallen opgezet om nachtvlinders en micro’s te lokken. Dit leverde in totaal 168 soorten en 1305 individuen op. Combineren we dit met andere waarnemingen op waarnemingen.be dan komen we uit op 193 soorten en meer dan 1600 individuen.

​”​Het is dan ook te verwachten dat we in het “Groot Buitenschoor” minstens nog een verdubbeling van het aantal soorten kunnen verwachten in dit mooi gevarieerde gebied!​” aldus Guido De Prins.​

De resultaten

De nachtvlindersurveys op de dijk van het Groot Buitenschoor leverden dit jaar bijzondere soorten en mooie aantallen op, mede door het feit dat de dijk veel minder begraasd en dus veel bloemenrijker is.

De resultaten

Daarmee zit Guido nu aan een 80-tal nieuwe soorten voor het gebied en in totaal 275 soorten. En dan zijn er nog een heel deel die nog moeten gedetermineerd worden.

In dit derde jaar (2018) op het “Groot Buitenschoor” konden we 174 soorten waarnemen in 1492 exemplaren.

Overzicht eigen waarnemingen:

  • 2016: 171 soorten in 1310 exemplaren
  • 2017: 227 soorten in 1881 exemplaren
  • 2018: 174 soorten in 1492 exemplaren

Totaal: 346 soorten 4714 exemplaren, bijna 50 nieuwe soorten!

In dit vierde jaar (2019) op het “Groot Buitenschoor” konden we 58 soorten waarnemen in 211 exemplaren.
Uit Waarnemingen.be tot en met 2019 (nagekeken eind december 2019): voor zover we kunnen zien zijn er 13 soorten in 27 exemplaren waarnemingen in 2019 bijgekomen.

Voorlopige resultaten: 79 soorten 381 exemplaren (waarvan 17 soorten nog niet door ons waargenomen)

In totaal zitten we op 4 jaar aan 356 soorten in 4927 exemplaren, met toch 6 nieuwe soorten!

In dit vijfde jaar (2020) op het “Groot Buitenschoor” konden we 111 soorten waarnemen in 639 exemplaren.
Uit Waarnemingen.be tot en met 2020 (nagekeken december 2020): voor zover we kunnen zien zijn er 53 soorten in 128 exemplaren waarnemingen in 2020 bijgekomen.
Voorlopig totaal: 115 soorten 509 exemplaren (waarvan een 30 soorten nog niet door ons waargenomen).