Vismonitoring (2009 – 2017)

Voorstelling

Dit project loopt reeds geruime tijd in de Zeeschelde. De dichtstbijzijnde vangplaatsen zijn: Ketenisseschor, St-Annabos en aan de Kennedytunnel.

Van 2009 tot 2017 zetten onze schorrenvissers maandelijks hun fuik op in het kader van de opvolging van het visbestand in de Zeeschelde.

Bedoeling van het project is de trekvissen te inventariseren en te meten waardoor er een beeld ontstaat t.a.v. o.a. de waterkwaliteit. Zo weten we dat sinds augustus 2008 het zuurstofgehalte spectaculair is toegenomen door de ingebruikname van het brussels waterzuiveringsstation. Dit weerspiegelt zich in een toename van het aantal vissen.

Techniek

Men zet twee schietfuiken parallel met de oever waarbij roosters worden geplaatst om zeehonden te weren.

dubbele-fuik-gbs-foto-frank-wagemans
zeehondenrooster-fuik-foto-frank-wagemans

Resultaten

Van 2009 tot 2017 werd op het Groot Buitenschoor maandelijks de visfuik opgezet in het kader van de vismonitoring in de Zeeschelde. Omwille van de slibproblematiek, werd dit onderzoek in 2018 stopgezet.

Alle rapporten van de viscampagnes kunnen gedownload worden via de website vlaanderen.be

>> ga verder

Visindex Zeeschelde

Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde werd een visindex ontwikkeld. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie. De index waarde wordt omgerekend naar een score (EQR of Ecological Quality ratio) die kan variëren tussen een waarde tussen 0 (slecht) en 1 (Maximaal Ecologisch Potentieel).

>> Lees verder