MONEOS : geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium

Het Schelde-estuarium is een zeer complex systeem dat aan continue verandering onderhevig is zowel door natuurlijke factoren als door menselijk ingrijpen. Het is duidelijk dat we willen weten waar de Schelde naartoe gaat in de toekomst en of alle doelstellingen behaald kunnen worden.

MONEOS is een geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium om te weten wat de evoluties zijn in de Schelde en wat de oorzaak-gevolg relaties zijn. Dit is essentieel om op een wetenschappelijk verantwoorde manier het estuarium te beheren.

Het hier voorgestelde programma is geen opsomming van alle mogelijke monitoringswensen van diverse instanties maar is een selectie van die parameters die nodig zijn om de ontwikkelingen van het systeem te kunnen volgen.

Meetplaatsen

In de zone van onze brakwaterschorren bevinden zich 3 meetpunten.

meetpunten-moneos

Analyseresultaten

Je kan recente analyseresultaten online opvragen via de website van de VMM.

Rapporten

De MONEOS-jaarboeken zijn een factual data rapportage van getijwaarnemingen, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en MONEOS-jaarboeken …