Ringwerk

Het ringen van vogels is een belangrijk instrument voor het bestuderen van in het wild levende vogelpopulaties. Het principe van het individueel merken laat toe de verschillende gegevens zoals richting van de vogeltrek te bestuderen en ook de populatiedynamica (geboorte, overleving, doodsoorzaken) op te volgen.

Het programma begon in België al in 1927. Deze lange termijn laat toe om tendenzen vast te stellen waarmee de toestand van het leefmilieu en de invloed van klimaatswijzigingen kunnen bestudeerd worden.

Op onze schorren is Arent Raepsaet actief als door het KBIN erkend ringer.

>>Lees verder

Vogelring gevonden?

Hoewel er in België door de vrijwilligers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen veel vogels worden geringd (ongeveer 650.000/jaar), worden er relatief weinig teruggemeld. Het terugmeldingspercentage gaat van 20% voor grote vogels zoals wilde eend en zilvermeeuw tot 0,5% voor kleine vogels zoals boerenzwaluw. Een geringde vogel kan gemeld worden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) via ring@naturalsciences.be met vermelding:

  • ringnummer en ringadres (bv. Brussel, Arnhem VT, …)
  • eventueel een foto van de (opengevouwen) ring bijvoegen
  • plaats waar de vogel gevonden werd
  • datum van vinden
  • hoe werd de vogel gevonden ? (dood, gewond en eventueel terug losgelaten,geschoten, door kat gedood, gevangen en gelost, verkeersslachtoffer, …)
  • indien gekend kan ook de soort, geslacht en leeftijd doorgegeven worden

Iedere vinder krijgt van de Ringdienst een fiche met de volledige ringgegevens toegezonden.

vogelring--frank-wagemans--16x9