Indicatorenset Schelde-estuarium

Indicatoren-voor-het-Schelde-estuarium

VLIZ ontwikkelde in samenwerking met wetenschappers en beleidsmakers een set van indicatoren die op een overzichtelijke wijze de algemene toestand van het Schelde-estuarium weergeven en een langetermijnblik op de trends en evoluties mogelijk maken.

Je kan de indicatorenset online raadplegen via de website van de ScheldeMonitor.
Alle informatie werd tevens gebundeld in de VLIZ Special Publication 50: Indicatoren voor het Schelde-estuarium.

 

De Vlaamse en Nederlandse overheden werken nauw samen aan een gecoördineerd en toekomstgericht beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Een streefbeeld voor 2030 werd neergeschreven in de Langetermijnvisie Schelde-estuarium en vertaald naar een ontwikkelingsschets waarin veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid centraal staan.

De Afdeling Maritieme Toegang (Ministerie Openbare Werken, Vlaamse Overheid) gaf opdracht aan het VLIZ om – in nauw overleg met wetenschappers en het beleidsniveau – een set van indicatoren te selecteren die op een overzichtelijke wijze de algemene toestand van het estuarium weergeven. Deze set van indicatoren maakt trends zichtbaar, brengt de evolutie in de streefdoelen in kaart, licht het ecologisch en socio-economisch functioneren van het systeem toe en laat toe verbanden te leggen en over randvoorwaarden te communiceren.

In de indicatorenset komen thema’s zoals bevolkingsdruk, visserij, kwaliteit van het oppervlaktewater, behoud van morfologie en dynamiek, veiligheid tegen verstromen en andere aan bod. Een kernboodschap geeft de essentie weer in enkele lijnen. Voor meer cijfers en feiten komt de lezer verder aan zijn trekken met de grafieken en tijdsreeksen, de kaarten en de overzichtstabellen. Aan het eind van de samenvatting is een reeks aanklikbare referenties beschikbaar.

Ze kunnen ook online geraadpleegd worden via de website van de ScheldeMonitor, het centraal kennissysteem rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium dat wordt ingezet door de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie ter ondersteuning van het beleid rond de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. De set van indicatoren vormt een uitbreiding van het reeds bestaande informatiesysteem en dataportaal op deze website).

Weblinks