Watervogeltellingen

Weet je hoe schoon het leven is? ‘s Avonds op de dijk met voor je de uitgestrekte eindeloosheid van het Groot Buitenschoor en de Schelde die zich aan de einder in de Noordzee verliest? En een slikplaat die vol zit met van die rotvogels die niet stilzitten als je ze wilt tellen?!

Dit is het langstlopende project dat kadert in de watervogeltellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het ganse jaar door worden langsheen de Zeeschelde regelmatig volledige watervogeltellingen uitgevoerd.

Tijdens het winterhalfjaar komen hier de midmaandelijkse watervogeltellingen in Vlaanderen bij.

Methode

Galgeschoor en Groot Buitenschoor maken deel uit van het telgebied van de Zeeschelde. Die werd daartoe ingedeeld in verschillende aansluitende zone’s die overeenkomen met een stuk dat je kunt zien vanop een bepaald punt.

Het Groot Buitenschoor is hierin een buitenbeentje. Het werd ingedeeld in 7 sectoren die gerelateerd zijn aan het macrobenthos onderzoek van het INBO.

Resultaten

De resultaten kun je terugvinden in verschillende rapporten van het INBO en op waarnemingen.be