Erosie en progressie schorrand Groot Buitenschoor

De schorrand op het Groot Buitenschoor kent sinds 2005 voornamelijk progressie door aangroei van de zeebiesrand.  Maar er is ook regressie over een zone van ongeveer 153m in het noordelijke deel.

Regressie van de schorrand

Op onderstaande luchtfoto werd deze evolutie ingetekend. Er is slechts een kleine zone, aangeduid met =, waar de toestand stabiel blijkt.

GBS-progressie-en-erosie

Meetproject

In oktober 2010 werden hier een veertiental referentiepunten uitgezet.

schorrand-groot-buitenschoor-grens--frank-wagemans

Eerste resultaten

In oktober 2011 en 2014 werden vergelijkende erosiemetingen uitgevoerd.

De eerste resultaten leren ons:

  • de gemiddelde regressie bedraagt 0,66m/j
  • dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende meetpunten. De regressie bedraagt 4m/j voor meetpunt 10, voor meetpunt 6 bedraagt die 18cm/j. Dit kan verklaard worden door de bodemsamenstelling.

Progressie van de schorrand

Er is groeipotentie aanwezig ! Langsheen de zeebiesrand zijn er geregeld duidelijk zichtbare uitbreidingen van de zeebies slikwaarts.

Het meetproject

Sinds 2007 heeft Hug Van Beek verdeeld over 6 raaien over een breedte van 500m, elk jaar een pvc-buis tegen de zeebiesrand gezet. Daaruit blijkt dat er in die zone toch, een duidelijke progressie van de zeebiesrand is.

zeebiesrand-gbs-meetraai-prutprutserspad-foto-frank-wagemans

Meetresultaten

JaarAfstand tot nulpunt
20070m
20081m60
20093m60
20104m60
20116m90
20128m70
201311m20
201412m90
201515m14
201616m94