De Schelde


Integraal Plan Boven-Zeeschelde

In het kader van het Integraal Plan Boven-Zeeschelde, verschenen zojuist 2 nieuwe rapporten: deelrapport 5 over Scaldis 2050 en deelrapport 8 over de sedimentbalans voor de Zeeschelde, Rupel en Durme over de periode 2001-2011.

Lees verder

GOG-GGG Schouselbroek

In het kader van het Sigmaplan worden overstromingsgebieden en natuurgebieden aangelegd. Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de mogelijkheden van verschillende inrichtingsvarianten. Bij de inrichting ligt de nadruk op het halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau en de natuurdoelstellingen. Het rapport bestudeert de GOG-uitwatering en GGG-inwatering van GOG-GGG Schouselbroek. >> Lees verder …

Lees verder

aanleg van een vloedschaar bij Destelbergen

Waterwegen en Zeekanaal plant de aanleg van een vloedschaar ter hoogte van Destelbergen in de ontpoldering van Heusden. Ter voorbereiding wordt in het rapport het effect van de aanleg van een vloedschaar op het dagelijkse getij ingeschat, zowel voor de huidige situatie als voor situatie 2050. >> Lees verder …

Lees verder