De Schelde, een stroom natuurtalent

Hoe is het vandaag gesteld met de Schelde? Hoe was het vroeger en welke ontwikkelingen mogen we verwachten in de toekomst? Welke soorten van leven vinden we in het estuarium van de Schelde? In de publicatie komen alle facetten van de Schelde beknopt aan bod: de grote verscheidenheid van dieren en planten die de Schelde rijk is en de grote Scheldeprojecten die ecologische, economische en maatschappelijke doelstellingen trachten te verzoenen.

Antwoorden op deze vragen kan je terugvinden in de in 2010 geactualiseerde brochure “De Schelde, een stroom natuurtalent”.

een-stroom-natuurtalent