Een schitterende, ondiepe of met riet begroeide rivier?

De Schelde betovert en inspireert. Aan deze machtige rivier is dan ook een welhaast onoverzienbaar gamma publicaties gewijd. In deze bijdrage willen we geenszins deze uitgebreide kennis de revue laten passeren. Na een korte blik op het ontstaan van het estuarium zoals we het vandaag kennen, zoomen we in op één specifiek aandachtspunt: de oorsprong van de naam van deze machtige stroom. In welke historische taallaag heeft Schelde zijn wortels? Welk betekenisvol woord gaat er achter de thans ondoorzichtige vorm schuil, en hoe zijn uit de ene oervorm zulke verschillende varianten als Schelde, Escaut en Schouwen ontstaan?

In de Grote Rede nr.33 van september 2012 verscheen een artikel dat dieper ingaat op de naamsoorsprong van onze Schelde.

>> Download artikel