Begrazing zilt grasland

Groot Buitenschoor, 29 september 2018 – In afwachting dat het zilt grasland gemaaid wordt, lopen er nu al enkele schapen op rond. Helaas blijven ze op het korte gras aan de dijkvoet. Slechts enkelen durven een stapje in het hoge riet zetten, en dan nog blijven ze aan de rand van het rietveld.

Meer lezen

Begrazing zilt grasland

Groot Buitenschoor, 8 september 2018 – In afwachting dat het zilt grasland gemaaid wordt, lopen er al schapen rond om her en der de voornamelijk lage begroeiing aan te pakken.

Meer lezen

Begrazing op kwelders: Intensief, extensief, een combinatie of iets er tussenin?

Begrazing is positief voor veel flora en fauna. Maar te intensief begrazen is vaak nadelig. En te extensief is ook niet weer goed. Wellicht zijn er nog tussenvormen te bedenken of is het juist slim om de verschillende vormen te combineren in grotere beheereenheden. Onderzoekers voerden op de kwelders van Noord-Friesland Buitendijks een jarenlang experiment … Meer lezen

Maaien zilt grasland

Groot Buitenschoor, 22 oktober 2017 – Na een resem aan technische problemen, is het vandaag eindelijk gelukt om het zilt grasland te maaien. Enkel zat het weer niet erg mee.

Meer lezen

Iemand het zilt grasland nog gezien?

Groot Buitenschoor, 9 juli 2017 – Stilaan maar zeker eist het niet-beheer op het zilt grasland voor de rietvogels, zijn tol op. De in het voorjaar nog aanwezige brakwaterplanten, zijn grotendeels verdrongen door het riet. Ach ja en een vogel hoor of zie je daar ook niet in.

Meer lezen

Afwisseling van begrazing zorgt voor de hoogste biodiversiteit op kwelders

Wat is de beste beheersvorm? Dat was onderwerp van een vijfjarig onderzoeksproject op de kwelders van Noard-Fryslân Bûtendyks, mogelijk gemaakt door financiële steun van het Waddenfonds. Het project betrof een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en It Fryske Gea, mede ondersteund door verschillende andere organisaties. >> Lees verder …

Aanpassing beheer

Ekeren, 27 juni 2017 – Einde juni 2017 werd besloten het beheer van onze schorren aan te passen aan de nieuwe regels. >> Lees verder …

Maaien in het broedseizoen

Wanneer men hier nog maar durft te denken aan maaien tijdens het broedseizoen, dan wordt men overladen met bakken ‘mooie woorden’. In Nederland is men daar veel pragmatischer in. Mits zorgvuldige voorbereidingen is het daar wel mogelijk ‘om eenzijdigheid te voorkomen en de beoogde natuurwaarden te behouden c.q te bevorderen.’. >> Lees verder …

Lente op het zilt grasland

Groot Buitenschoor, 25 maart 2017 – Met de lente in het land en na een grondige klepelbeurt, heeft de vegetatie op het zilte grasland alle kansen om te groeien en te bloeien.

Meer lezen

Maaibeheer zilt grasland

Groot Buitenschoor, 20 februari 2017 – Op een druilerige maandag werd bijna het volledige zilte grasland op het Groot Buitenschoor gemaaid met een klepelmaaier.

Meer lezen

Nieuwe zilte natuur maken: een handleiding

De uitbreiding van de haven van Antwerpen gaat soms ten koste van beschermde natuur, die dan elders gecompenseerd moet worden. In opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Maritieme Toegang onderzocht het INBO of, op welke manier en onder welke omgevingsvoorwaarden zilt grasland op een nieuwe plaats kan worden aangelegd. >> Lees … Meer lezen