Maaien in het broedseizoen

Wanneer men hier nog maar durft te denken aan maaien tijdens het broedseizoen, dan wordt men overladen met bakken ‘mooie woorden’. In Nederland is men daar veel pragmatischer in. Mits zorgvuldige voorbereidingen is het daar wel mogelijk ‘om eenzijdigheid te voorkomen en de beoogde natuurwaarden te behouden c.q te bevorderen.’.

>> Lees verder