Voorlopig nog geen waterbuffels in het Land van Saeftinghe

De waterbuffels die naar het Land van Saethinge zouden komen om te grazen, laten nog even op zich wachten. Eind vorige maand zouden de buffels naar Zeeuws-Vlaanderen komen, maar komen nu niet eerder dan het voorjaar 2021. >> lees verder …

Waterbuffels moeten natuurgebied in Doel onderhouden

Agentschap Natuur en Bos gaat Aziatische waterbuffels inzetten om een natuurgebied in Doel te onderhouden. De 7 buffels moeten de gewassen van het natuurgebied Grenspark Groot-Saeftinghe opeten zodat die niet meer machinaal verwijderd moeten worden. >> lees verder …

Begrazing met waterbuffels

Het duurt nog een paar weken, maar de voorbereidingen voor de komst van zeven waterbuffels naar het Verdronken land van Saeftinghe zijn in volle gang. De dieren worden ingezet om het Schor van Baalhoek te begrazen en zo de verruiging van het gebied tegen te gaan. >> lees verder …

Maaiwerken zilt grasland

Groot Buitenschoor, 14 maart 2020 – Het springtij van vrijdagavond heeft het afgemaaide riet op het zilt grasland weer wat dichter bij de dijkvoet gespoeld.

Meer lezen

Maaiwerken Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 2 januari 2020 – In het kader van het maaibeheer van het zilt grasland, hebben de groene Tornado’s van Natuurpunt Antwerpen Noord een groot deel van het zilt grasland op het Groot Buitenschoor gemaaid. In aanvulling zorgen de schapen nu voor een verdere begrazing.

Meer lezen

Variatie op de kwelder door beweiding

Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek. Om deze ontwikkeling te voorkomen en voor het behoud van de biodiversiteit op de kwelder wordt in het natuurbeheer vaak voortzetting van de beweiding geadviseerd. Lange tijd is … Meer lezen

Natuurstreefbeeld voor brakke en zilte natuur

De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing van het geïntegreerd natuurbeheer. Recent publiceerde het INBO de natuurstreefbeelden voor o.a. brakke en zilte natuur met daarbij handige fiches waarin de goede toestand van desbetreffende habitattype beschreven wordt. >> lees verder …

Maaibeheer zilt grasland

Groot Buitenschoor, 6 februari 2019 – Na heel wat technische problemen en tegenzittende weersomstandigheden, lukte het woensdag om het oude riet op het zilt grasland te kortwieken.

Meer lezen

Begrazing zilt grasland

Groot Buitenschoor, 29 september 2018 – In afwachting dat het zilt grasland gemaaid wordt, lopen er nu al enkele schapen op rond. Helaas blijven ze op het korte gras aan de dijkvoet. Slechts enkelen durven een stapje in het hoge riet zetten, en dan nog blijven ze aan de rand van het rietveld.

Meer lezen

Begrazing zilt grasland

Groot Buitenschoor, 8 september 2018 – In afwachting dat het zilt grasland gemaaid wordt, lopen er al schapen rond om her en der de voornamelijk lage begroeiing aan te pakken.

Meer lezen