Dijkbeheer voorkomt erosie en verhoogt de biodiversiteit

Nederland is een land van dijken. Rivierdijken en zeedijken hebben een waterkerende functie. Ze moeten bestand zijn tegen erosie, maar kunnen ook bijdragen aan de biodiversiteit. In beide gevallen is dijkbeheer belangrijk. Verbeteringen in dijkbeheer kunnen leiden tot een stevige doorworteling van de bodem en een grotere rijkdom aan bloemen. >> lees verder …

Grazers zijn goed voor de Zeeuwse kust

Grote en kleine graseters kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de erosie van schorren en kwelders aan de kust tegen te gaan. Daarmee zorgen ze tevens voor een natuurlijke kustbescherming. Dat blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is door het Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee (NIOZ) en de Rijksuniversiteit van Groningen. >> lees … Meer lezen

Grazende planteneters zijn goed voor kustbescherming

Grazen door koeien en kleine herbivoren zoals hazen en ganzen helpt om de erosie van kwetsbare kwelders aan de kust tegen te gaan. Daarmee kan het bijdragen aan natuurlijke kustbescherming. Dat schreven ecologen van NIOZ en de Universiteit van Groningen afgelopen week in een publicatie in het Journal of Applied Ecology. >> lees verder (omlaag … Meer lezen

Voorlopig nog geen waterbuffels in het Land van Saeftinghe

De waterbuffels die naar het Land van Saethinge zouden komen om te grazen, laten nog even op zich wachten. Eind vorige maand zouden de buffels naar Zeeuws-Vlaanderen komen, maar komen nu niet eerder dan het voorjaar 2021. >> lees verder …

Waterbuffels moeten natuurgebied in Doel onderhouden

Agentschap Natuur en Bos gaat Aziatische waterbuffels inzetten om een natuurgebied in Doel te onderhouden. De 7 buffels moeten de gewassen van het natuurgebied Grenspark Groot-Saeftinghe opeten zodat die niet meer machinaal verwijderd moeten worden. >> lees verder …

Begrazing met waterbuffels

Het duurt nog een paar weken, maar de voorbereidingen voor de komst van zeven waterbuffels naar het Verdronken land van Saeftinghe zijn in volle gang. De dieren worden ingezet om het Schor van Baalhoek te begrazen en zo de verruiging van het gebied tegen te gaan. >> lees verder …

Maaiwerken zilt grasland

Groot Buitenschoor, 14 maart 2020 – Het springtij van vrijdagavond heeft het afgemaaide riet op het zilt grasland weer wat dichter bij de dijkvoet gespoeld.

Meer lezen

Maaiwerken Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 2 januari 2020 – In het kader van het maaibeheer van het zilt grasland, hebben de groene Tornado’s van Natuurpunt Antwerpen Noord een groot deel van het zilt grasland op het Groot Buitenschoor gemaaid. In aanvulling zorgen de schapen nu voor een verdere begrazing.

Meer lezen

Variatie op de kwelder door beweiding

Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek. Om deze ontwikkeling te voorkomen en voor het behoud van de biodiversiteit op de kwelder wordt in het natuurbeheer vaak voortzetting van de beweiding geadviseerd. Lange tijd is … Meer lezen

Natuurstreefbeeld voor brakke en zilte natuur

De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing van het geïntegreerd natuurbeheer. Recent publiceerde het INBO de natuurstreefbeelden voor o.a. brakke en zilte natuur met daarbij handige fiches waarin de goede toestand van desbetreffende habitattype beschreven wordt. >> lees verder …