Begrazing met waterbuffels

Het duurt nog een paar weken, maar de voorbereidingen voor de komst van zeven waterbuffels naar het Verdronken land van Saeftinghe zijn in volle gang. De dieren worden ingezet om het Schor van Baalhoek te begrazen en zo de verruiging van het gebied tegen te gaan.

>> lees verder

Maaiwerken zilt grasland

Groot Buitenschoor, 14 maart 2020 – Het springtij van vrijdagavond heeft het afgemaaide riet op het zilt grasland weer wat dichter bij de dijkvoet gespoeld.

Meer lezen

Maaiwerken Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 2 januari 2020 – In het kader van het maaibeheer van het zilt grasland, hebben de groene Tornado’s van Natuurpunt Antwerpen Noord een groot deel van het zilt grasland op het Groot Buitenschoor gemaaid. In aanvulling zorgen de schapen nu voor een verdere begrazing.

Meer lezen

Variatie op de kwelder door beweiding

Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik
wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek.
Om deze ontwikkeling te voorkomen en voor het behoud van de biodiversiteit op de kwelder wordt in
het natuurbeheer vaak voortzetting van de beweiding geadviseerd. Lange tijd is hierbij nauwelijks
stilgestaan bij de vraag wat vanuit het perspectief van natuurbehoud de meest optimale vorm van
beweiding is.

>> download rapport

Natuurstreefbeeld voor brakke en zilte natuur

De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing van het geïntegreerd
natuurbeheer. Recent publiceerde het INBO de natuurstreefbeelden voor o.a. brakke en zilte natuur met daarbij handige fiches waarin de goede toestand van desbetreffende habitattype beschreven wordt.

>> lees verder

Maaibeheer zilt grasland

Groot Buitenschoor, 6 februari 2019 – Na heel wat technische problemen en tegenzittende weersomstandigheden, lukte het woensdag om het oude riet op het zilt grasland te kortwieken.

Meer lezen

Begrazing zilt grasland

Groot Buitenschoor, 29 september 2018 – In afwachting dat het zilt grasland gemaaid wordt, lopen er nu al enkele schapen op rond. Helaas blijven ze op het korte gras aan de dijkvoet. Slechts enkelen durven een stapje in het hoge riet zetten, en dan nog blijven ze aan de rand van het rietveld.

Meer lezen

Begrazing zilt grasland

Groot Buitenschoor, 8 september 2018 – In afwachting dat het zilt grasland gemaaid wordt, lopen er al schapen rond om her en der de voornamelijk lage begroeiing aan te pakken.

Meer lezen

Begrazing op kwelders: Intensief, extensief, een combinatie of iets er tussenin?

Begrazing is positief voor veel flora en fauna. Maar te intensief begrazen is vaak nadelig. En te extensief is ook niet weer goed. Wellicht zijn er nog tussenvormen te bedenken of is het juist slim om de verschillende vormen te combineren in grotere beheereenheden. Onderzoekers voerden op de kwelders van Noord-Friesland Buitendijks een jarenlang experiment uit om de verschillende vormen van begrazing met elkaar te kunnen vergelijken.

>> Lees verder