Maaibeheer zilt grasland

In het kader van het maaibeheer van het zilt grasland op het Groot Buitenschoor, hebben de Groene Tornado’s de voorbije week het opschietende riet gekortwiekt.

Lees meer

Een lentefris broske

Zaterdag zijn de Groene Tornado’s van Natuurpunt Antwerpen Noord met groot materiaal uitgerukt naar het Groot Buitenschoor om het zilt grasland te kortwieken. Na een dagje maaien werd het grootste deel van het oude, overjaarse riet gemaaid.

Lees meer

Grazers zijn goed voor de Zeeuwse kust

Grote en kleine graseters kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de erosie van schorren en kwelders aan de kust tegen te gaan. Daarmee zorgen ze tevens voor een natuurlijke kustbescherming. … Lees meer

Begrazing met waterbuffels

Het duurt nog een paar weken, maar de voorbereidingen voor de komst van zeven waterbuffels naar het Verdronken land van Saeftinghe zijn in volle gang. De dieren worden ingezet om … Lees meer

Maaiwerken zilt grasland

Groot Buitenschoor, 14 maart 2020 – Het springtij van vrijdagavond heeft het afgemaaide riet op het zilt grasland weer wat dichter bij de dijkvoet gespoeld.

Lees meer

Maaiwerken Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 2 januari 2020 – In het kader van het maaibeheer van het zilt grasland, hebben de groene Tornado’s van Natuurpunt Antwerpen Noord een groot deel van het zilt grasland op het Groot Buitenschoor gemaaid. In aanvulling zorgen de schapen nu voor een verdere begrazing.

Lees meer

Variatie op de kwelder door beweiding

Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek. Om deze ontwikkeling … Lees meer