Opnieuw grote grazers in de Zwinschorren

Ongeveer 50 jaar nadat de laatste schapen verdwenen uit de Zwinschorren, verschenen er opnieuw grote grazers in het bekende natuurgebied in Knokke. Sinds 2013 vertoeven veertig Limousinrunderen van 1 juli tot 31 december in een afgerasterd blok van 75 ha groot. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil met behulp van de grazers de typische schorrenvegetatie herstellen. Deze is lokaal verarmd door de dominante aanwezigheid van strandkweek. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Lees meer

Maaien zilt grasland

Groot Buitenschoor, 24 januari 2016 – Myriam, Rit, Hug, Gie, Koen en Frank waren zondagochtend paraat voor een voormiddag riet maaien op het zilt grasland op het Groot Buitenschoor.

Lees meer

Schorrand en slikbeheer Boven-Zeeschelde

Het rapport schept een kader voor een passend en duurzaam oeverbeheer van de Boven-Zeeschelde. Het bevat een methodologie gebaseerd op monitoringsresultaten om de onderhoudsnood aan de oeverzones vast te stellen … Lees meer

Aanstampen kwelders door vee gunstig voor CO2-opslag in de bodem

Hazen, ganzen, vee, op de Europese kwelders loopt van alles te grazen. Kelly Elschot onderzocht de effecten van kleine en grote grazers op de (diversiteit van) kwelderplanten en belangrijke kwelderprocessen, zoals sedimentinvang en koolstofopslag, die beide gewenst zijn vanwege de klimaatsverandering.

Lees meer

Den herder met 1 schaap

Groot Buitenschoor, 15 maart 2015 – Volgens laatste berichten gaat het goed met den herder met 1 schaap. Dit jaar heeft hij zelfs zijn kudde verdubbeld.

Effe de biesjten halen

Galgeschoor, 19 november 2014 – “Ik gaon effe de biesjten halen op het Galgeschoor”, zei Ludo Van Alphen thuis. Alleen gaat dat helemaaj niet zo effe als je denkt. >> … Lees meer

Tijd voor suikerbonen

Galgeschoor, 19 november 2014 – je zou het niet verwachten in november, maar er liep tussen de Galloways een recent geboren kalfje.

Lees meer

Zilt grasland veert op

Groot Buitenschoor, 29 mei 2014 – Na 3 weken rust zien we her en der op het zilt grasland al verschillende typische schorrenplanten terug opleven. >> Lees verder … “

Zilt grasland heeft rust nodig

Groot Buitenschoor, 7 mei 2014 – Koen Vanagtmael is een kijkje gaan nemen op het zilt grasland en hij luidt de alarmklok. Dit stukje natuur heeft dringend rust nodig; dus … Lees meer

Kindertuin

Groot Buitenschoor, 30 maart 2014 – Momenteel is het op de dijk van het Groot Buitenschoor een drukte van jewelste. Moeders en kinderen die elkaar uit het oog verliezen en wanhopig staan te blaten.

Lees meer

Werken aan nieuwe zilte graslanden

Zilte graslanden zijn van groot ecologisch belang maar zijn zeldzaam geworden. Het INBO wil door middel van experimenteel en beschrijvend onderzoek nagaan welke de beste inrichtingsmaatregelen zijn. >> Lees verder … Lees meer

Begrazing en natuurbeheer

Een koe is geen paard en het ene schor is het andere niet. Er moet dan ook een zorgvuldige keuze worden gemaakt voor soorten grazers die passen bij het doel … Lees meer

Begrazingsteam aangekomen

Groot Buitenschoor, 11 augustus 2013 – Op het Groot Buitenschoor is het begrazingsteam aangekomen. Zij zullen de komende weken het zilt grasland kortwieken.

Lees meer