Natuurlijke begrazing is goed voor vogels

Op de Maashorst tussen Oss en Uden hebben afgelopen zomer twaalf paar grauwe klauwieren gebroed en een recordaantal van veertig jongen grootgebracht. Het is een voorlopig hoogtepunt in een gestage toename sinds 2018. De meeste paren waren te vinden in een begrazingsgebied. Ook andere vogelsoorten doen het hier goed. De grote grazers lijken hier een belangrijke rol in te spelen.

>> lees verder