Rapport: Concentraties PFAS in de Westerschelde vrijwel niet afgenomen

De Universiteit Utrecht geeft in een rapport aan dat de jaargemiddelde concentraties PFAS in de Westerschelde voor 2021 over het algemeen vergelijkbaar zijn met die over 2020 en dat over de afgelopen drie jaar bij het meetpunt Schaar van Ouden Doel voor de Westerschelde geen significant verschil kan worden geconstateerd. De gegevens tot eind mei 2022 zijn meegenomen in het rapport.

>> lees verder