Zandsuppletie de Bol en de Hoge Springer

Vandaag beginnen de werkzaamheden aan de Bol en de Hoge Springer in de monding van de Westerschelde. Beide zandplaten worden opgehoogd met 140.000m3 zand uit de Noordzee door Boskalis Nederland met Arcadis als adviseur en Provincie Zeeland als financier.

Hiermee hopen we de broedlocaties voor kustbroedvogels veilig te stellen en uit te breiden. Het aantal broedplaatsen voor soorten als grote stern, dwergstern, strandplevier en verschillende meeuwensoorten staat onder druk en de noodzaak de gebieden te spreiden bleek maar eens te meer na de uitbraak van het vogelgriepvirus.

Het gaat om een natuurherstelmaatregel in het kader van het N2000 beheerplan Deltawateren. De voorbereidingen zijn getroffen via een financiering van LIFE IP Deltanatuur.

Lees ook: Start zandsuppletie voor veilige broedeilanden in de Westerschelde