Vogelgriep bij wilde ganzen in Nederland

Utrecht, 30 mei 2017 – In gemeente Utrecht is bij twee dode wilde ganzen vogelgriep van het hoogpathogene H5N5-type aangetroffen. Mogelijk is deze griepvariant ontstaan uit een combinatie van het H5N8-type virus (dat de afgelopen maanden in Europa circuleerde) met een ander, laagpathogeen type. Deze H5N5-variant is de afgelopen periode wel vaker aangetroffen bij wilde vogels.

Het risico op besmetting is de laatste tijd zodanig afgenomen dat per 19 april jl. bijna alle landelijke maatregelen konden worden ingetrokken. Hoewel het risico is afgenomen, is  het virus nog niet helemaal weg. Er kunnen dus nog besmette wilde vogels gevonden worden. Alertheid bij pluimveehouders blijft dus geboden. Zo is bijvoorbeeld goede hygiëne op het bedrijf nog steeds belangrijk.