Beheer

Iemand het zilt grasland nog gezien?

Geplaatst

Groot Buitenschoor, 9 juli 2017 – Stilaan maar zeker eist het niet-beheer op het zilt grasland voor de rietvogels, zijn tol op. De in het voorjaar nog aanwezige brakwaterplanten, zijn grotendeels verdrongen door het riet. Ach ja en een vogel hoor of zie je daar ook niet in.