Natuurstreefbeeld voor brakke en zilte natuur

De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing van het geïntegreerd
natuurbeheer. Recent publiceerde het INBO de natuurstreefbeelden voor o.a. brakke en zilte natuur met daarbij handige fiches waarin de goede toestand van desbetreffende habitattype beschreven wordt.

>> lees verder