Maaibeheer zilt grasland

Groot Buitenschoor, 20 februari 2017 – Op een druilerige maandag werd bijna het volledige zilte grasland op het Groot Buitenschoor gemaaid met een klepelmaaier.

Na eerdere positieve ervaringen, werd besloten verder te gaan met de klepelmaaier. Met een klassieke maaibalk wordt het riet en andere begroeiing laag bij de grond afgesneden. Je blijft dus zitten met dikke pakken rietstengels die zich moeilijk laten verwijderen.

Een klepelmaaier hakt de begroeiing fijn met behulp van roterende klepels of draaiende stalen cilinders. De maaier die wij gebruikten was de VANDAELE Forestmaster 150. Die is uitgerust met een middenmaat van klepels, die het riet verbrijzelen en aldus meer fijne veek maken. Een klepelmaaier met brede klepels  zou dan nog een beter resultaat moeten geven in rietvelden.

Het fijne haksel dat overblijft, kan gemakkelijk door een springtij verplaatst worden tot aan de voet van de dijk. Zo wordt het zilt grasland vrijgemaakt en biedt het optimale kansen aan de typische schorrenplanten zoals lepelblad, zeeweegbree, schorrenzoutgras, zilte schijnspurrie, …