Rijfdag Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 4 juni 2016 – Het voorspelde mooie weer en de bijhorende 23° bleken in werkelijkheid een kille 14° en een klamklevende mist te zijn. Maar dat hield Rit, Georges, Hug, Gie en Frank niet degen om de handen uit de mouwen te steken.

In het kader van de planteninventarisatie van het zilt grasland, zijn er 3 raaien dwars op de dijk uitgezet. Om de inventarisaties te faciliteren, was het nodig om elke raai vrij te maken van maaisel en veek.