Platte slijkgaper – Scrobicularia plana

De Platte slijkgaper is een tweekleppig weekdier dat ingegraven leeft in estuariene intergetijdengebieden.

De schelp is tot 6,5cm lang en 4,5cm hoog. De kleur is grijsgeel met soms een bruine schijn. Oude kleppen die aanspoelen zijn vaak geelwit verbleekt.

De dieren graven zich soms tot wel 30cm diep in. De schelp ligt meestal in horizontale positie in de bodem. Het dier heeft twee van elkaar gescheiden, tot 25cm lange siphos.

De instroomsipho waardoor water en voedsel naar binnen komt, steekt vrij ver boven de bodem uit en kan naar alle kanten worden bewogen om zodoende voedsel (detritus en micro-organismen) van de bodem op te zuigen. Hierdoor ontstaan kenmerkende stervormige figuren in het zand. De Platte slijkgaper is dus zowel een filteraar als een sedimentvoeder.
De uitstroomsipho waardoor water en afvalstoffen uitstromen, is korter. Om te voorkomen dat afvalstoffen weer opnieuw worden opgezogen, ligt deze op enige afstand van de andere sipho.

Het dier zelf zit meestal te diep in de bodem om gevangen te kunnen worden. Maar de lange uitstekende instroomsipho maakt het vissen en vogels welk gemakkelijker.

foto credits: Frank Wagemans
Stervormig patroon in de bodem door de rondtastende instroomsipho ** foto credits: Frank Wagemans